قراردادها

 • فسخ یا ابطال مبایعه نامه

  عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند. اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. شرایط فسخ مبایعه نامه هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت. هر…

  بیشتر بخوانید »
 • قوانین اجاره در ایران

  قوانین اجاره در ایران ⚡️ مجموعه قوانین مرتبط با موجر و مستاجر

  در این متن قوانین مرتبط با اجاره اعم روابط موجر و مستاجر آورده شده است. اجاره در قانون مدنی اجاره در اموال منقول ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. اجاره در وقف ماده 82 قانون مدنی هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد ‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید. اجاره در خیارات ماده 454 قانون مدنی هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری ‌صریحاً یا ضمناً…

  بیشتر بخوانید »
 • اجاره

  قرارداد اجاره و انواع آن

  در این متن به سوالات مرتبط با اجاره که ممکن است برای هر یک از موجر یا مستاجر پیش آید توسط گروه وکلای احسان حسینی پاسخ دادیم. تعریف اجاره ماده 466 قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.   انواع اجاره ماده 467 قانون مدنی: مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.   نکات مهم قرارداد اجاره + آیا صدور دستور تخلیه با اجاره نامه عادی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟ صدور دستور تخلیه به استناد اجاره نامه عادی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.   چگونه می‌توان اقدام به مطالبه خسارت از مستاجر کنم؟ برای مطالبه خسارت، ابتدا باید تامین دلیل با جلب نظر کارشناس شود و بعد دادخواست مطالبه خسارت داده شود. مشکل این کار برای کسانی که مستاجر ملک…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا