وکیل مشهد

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد به وکیلی اطلاق می‌شود که در زمینه دعاوی مربوط به املاک غیرمنقول فعالیت می‌کند. وظایف وکیل ملکی شامل وکالت در دعاوی ملکی و دفاع از حقوق موکلین‌اش در مواردی مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، فروش مال غیر، مطالبه وجه التزام، تقسیم املاک مشاع، ابطال یا فسخ قرارداد و غیره می‌باشد.

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

+ خدمات وکیل ملکی

خدمات بهترین وکیل ملکی در مشهد در مجموعه ما شامل موارد زیر است:

1) دعوای الزام به تحویل ملک

دعوی الزام به تحویل ملک، یک نوع دعوای حقوقی است که در آن خریدار یا فردی که قرار است مالکیت ملک را بدست آورد، در برابر فروشنده یا فردی که ملک را به او فروخته یا انتقال داده است، مطالبه می‌کند که ملک به او تحویل شود. این دعوا معمولاً زمانی مطرح می‌شود که مالک اصلی ملک پس از انتقال مالکیت، از تسلیم ملک خودداری می‌کند.

برای آغاز دعوی الزام به تحویل ملک، خریدار یا فرد انتقال گیرنده باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت کند. در دادخواست، خواهان باید جزئیات مربوط به معامله، مانند نام و آدرس طرفین، شرایط قرارداد و شواهد مربوطه را ذکر کند.

در مواردی که ملک به شکل اجاره داده شده است و مالک اصلی از تحویل ملک به مستاجر خودداری می‌کند، همچنین می‌توان از دعوی الزام به تحویل ملک استفاده کرد. در این حالت، عنوان دعوی و دادخواست معمولاً با توجه به شرایط اجاره و تسلیم و تحویل عین ملک به مستاجر تعیین می‌شود.

در نهایت، با تقدیم دادخواست به دادگاه، خریدار یا فرد انتقال گیرنده می‌تواند از فروشنده یا انتقال دهنده ملک، الزام به تسلیم و تحویل ملک را خواستار شود. در صورتی که دادگاه قاضی به دلایل قانونی موجهی برای رد درخواست نباشد، ممکن است حکمی صادر کند که فروشنده یا انتقال دهنده ملک را به تحویل ملک الزام کند.

2) دعوای خلع ید

دعوای خلع ید یا غصب، به معنای دعوایی است که توسط مالک ملک اقامه می‌شود و هدف آن برکناری از طرفی که به طور غیرقانونی مالکیت را در اختیار گرفته است است. در این دعوا، مالک ملک از دادگاه خواهان می‌شود که تصرف غیرقانونی متصرف را لغو کند. بنابراین، برای اینکه دعوای خلع ید موفقیت آمیز باشد، لازم است خواهان دعوی، مالکیت خود را بر ملک مورد ادعا به ثبوت برساند. اگر خواهان دعوی مالک ملک نباشد، دعوای وی رد خواهد شد زیرا از نظر قانونی ذی نفع محسوب نمی‌شود.

دعوای خلع ید با دعوای تخلیه متفاوت است. در دعوای تخلیه، موجر علیه مستاجر دعوا را مطرح می‌کند و بر اساس عدم تمدید زمان اجاره یا وجود یکی از شرایط فسخ اجاره، از دادگاه درخواست برکناری مستاجر از ملک اجاره‌ای را می‌کند. بنابراین، دعوای خلع ید علیه مستاجر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

دعوای خلع ید تنها برای اموال غیر منقول قابل ارائه است، به عبارت دیگر، فقط در صورتی که فردی به طور غیرقانونی ملک غیر منقول دیگری را تصرف کرده باشد، مالک می‌تواند در صورت وجود شرایط دیگر، از طریق دعوای خلع ید، لغو تصرف را درخواست کند. اما باید توجه داشت که برای اموال منقول، مانند خودرو، دعوای خلع ید امکان‌پذیر نیست و باید از راه‌های دیگری برای حفظ حقوق مالکیت استفاده کرد.

وکیل مشهد

3) الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک به دادخواستی اشاره دارد که توسط خریدار جدید ثبت می‌شود و در آن خواستار الزام فروشنده و متعهد به انتقال سند رسمی به نام خریدار است. این دادخواست به منظور درخواست از دادگاه مربوطه، که معمولاً دادگاه محل وقوع ملک است، برای صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می‌شود.

برای طرح این دعوا، دادخواست مربوطه باید در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود و علیه فروشندگان سابق و شخصی که دارای سند رسمی است اقامه گردد. به عبارت دیگر، خریدار جدید ادعا می‌کند که فروشنده و متعهد از تنظیم سند رسمی به نامش خودداری می‌کند و از دادگاه درخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را دارد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به همراه دعوای الزام به تحویل ملک، به عنوان یک امکان قانونی در برخی موارد توسط قانونگذار پیش بینی می‌شود. در این حالت، خریدار می‌تواند با ثبت دادخواست و بر اساس روش مشخص شده برای طرح این دعوا، دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی را ارائه داده و از دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست کند. وکیل مشهد می‌تواند در این راه کنار شما باشد.

4) دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دو نوع دعوای حقوقی هستند که در آن‌ها اعمال یک شخص به صاحب حق مزاحمت یا ممانعت می‌کند. این دو دعوا تفاوت‌هایی دارند که باعث تمایز آنها از یکدیگر می‌شود.

دعوای ممانعت از حق به موقعیتی اشاره دارد که شخصی به طور کلی مانع تصرف صاحب حق می‌شود. به عبارت دیگر، این شخص با اعمال خود، تصرف صاحب حق را به صورت کلی متوقف می‌کند و او را از انتفاع از حق خود محروم می‌سازد.

دعوای مزاحمت از حق به موقعیتی اشاره دارد که شخصی با اعمال خود، اختلال جزئی در تصرف صاحب حق ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، این شخص با اقدامات خود، به صورت مزاحمتی در تصرف صاحب حق اختلال و مختل کننده است، اما مالکیت یا تصرف متصرف از مزاحمت تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

در هر دو دعوا، داشتن سابقه تصرف و عدوانی بودن اعمال شخص مزاحم یا ممانع، ضروری است. اما در دعوای مزاحمت، اهمیت به زمان حال واقع شدن مزاحمت داده می‌شود و صاحب حق قادر به طرح دعوا نیست اگر مزاحمت در گذشته رخ داده و در حال حاضر رفع شده باشد. به عبارت دیگر، برای طرح دعوای مزاحمت از حق، مزاحمت باید هم‌اکنون و در زمان حال ادامه داشته باشد.

5) دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی به دادخواستی اشاره دارد که توسط متصرف سابق ثبت می‌شود و در آن ادعا می‌شود که فرد دیگری بدون رضایت متصرف، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و متصرف خواهان درخواست بازگشت تصرف خود را نسبت به آن مال دارد.

در صورتی که خواهان دعوا ادعا کند که مالکیت سابقه تصرف بر مال غیر منقول را نداشته و با قهر و غلبه آن را از تصرف خواهان خارج کرده است، دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی مطرح می‌شود. در این حالت، برای اثبات دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی، تنها نیاز است که تصرف سابق خواهان اثبات شود و دادگاه بر اساس این تصرف، حکم رفع تصرف صادر می‌کند، بدون اینکه به بحث مالکیت خواهان بپردازد.

دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی با ثبت دادخواست از طریق دفاتر قضایی یا وکیل ملکی در مشهد آغاز می‌شود. در این دادخواست، متصرف سابق ادعا می‌کند که فرد دیگری بدون رضایت و با قهر و غلبه، مال غیر منقول را از تصرفش خارج کرده است و از دادگاه درخواست صدور حکم برای رفع تصرف خوانده را دارد.

6) دعوای الزام به فک رهن ملک

دعوای الزام به فک رهن ملک به دادخواستی اشاره دارد که توسط راهن یا مالکین در قرارداد مشارکت یا خریداری ملک رهنی ثبت می‌شود. این دادخواست به منظور صدور حکم از سوی دادگاه برای الزام خوانده به فک رهن ملک ارائه می‌شود.

دعوای الزام به فک رهن ملک در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود بازپرداخت دین یا وام از سوی راهن مرتهن، مرتهن از آزادسازی ملکی که به عنوان مرهونه وثیقه شده است، خودداری می‌کند. برای طرح این دعوا، دادخواست مربوطه توسط راهن یا مالکین از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و با ارائه مدارکی مثبت مالکیت عین مرهونه و بازپرداخت دین، پس از پرداخت هزینه ثبت دادخواست و هزینه دادرسی، که در مرحله بدوی ۳.۵ درصد خواسته می‌شود، به دادگاه ارائه می‌شود.

به طور کلی، دعوای الزام به فک رهن ملک شامل ثبت دادخواست و پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌شود تا به دریافت حکم الزام به فک رهن ملک برسد.

7) دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه که توسط بهترین وکیل ملکی در مشهد اقامه می‌شود به دعوایی اطلاق می‌شود که توسط مستاجر ملک تجاری به منظور دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه در نرخ عادلانه روز از مالک ملک قرارداد شده است. در این دعوا، مستاجر ملک از مالک مطالبه می‌کند که شرایطی را برای حق کسب و پیشه فراهم کند، مانند تخلیه ملک به دلیل احداث ساختمان جدید یا نیاز شخصی مالک، و یا پرداخت مبلغ سرقفلی در ابتدای قرارداد اجاره.

یکی از هزینه‌های اصلی برای رفتن به دادگاه در دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، هزینه دادرسی است. این هزینه مطابق هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی است که توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود. به طور کلی، برای مرحله بدوی، ۳/۵ درصد از ارزش سرقفلی، برای واخواهی و تجدیدنظر، ۴/۵ درصد و برای مرحله فرجام و اعاده دادرسی، ۵/۵ درصد از ارزش سرقفلی پرداخت می‌شود.

علاوه بر این، خواهان باید هزینه کارشناسی را نیز پرداخت کند تا ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیین شود. در صورتی که خواهان اعتراضی به مبلغ تعیین شده داشته باشد، باید هزینه کارشناسی سه نفره و سپس پنج نفره را نیز پرداخت کند.

در کل، دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه شامل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی است که خواهان باید آن‌ها را پرداخت کند تا به دریافت مطالبه خود برسد.

 

وکیل ملکی در مشهد

وکلای ملکی می‌توانند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه فعالیت کنند. این وکلا با داشتن پروانه وکالت، امکان وکالت در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی را دارند و محدودیتی ندارند.

با این حال، وکلای ملکی می‌توانند در پرونده‌های دیگر نیز وکالت کنند، مانند دعاوی خانوادگی یا دعاوی کیفری مانند قتل یا سرقت. اما به دلیل تخصصی بودن فعالیت‌هایشان در زمینه دعاوی ملکی، به آن‌ها وکیل ملکی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، وکلای ملکی در دعاوی ملکی متخصص هستند و در زمینه‌های دیگر حقوقی به صورت کمتری فعالیت می‌کنند، مشابه وکیل خانواده که تخصصی در دعاوی خانوادگی فعالیت می‌کند.

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

 

مشاوره حقوقی

+ پرسش: برادرم منزل ورثه‌ای را تصرف کرده بود. بنده ازش شکایت کردم از سال ۱۳۹۹ تا اجرای حکم اجرت‌المثل خواستم. اردیبهشت سال ۱۴۰۱ که قرار کارشناسی صادر شده بود محاسبه اجرت‌المثل از سال ۱۳۹۹تا ۱۴۰۱/۰۱ بود. قاضی هم رای داده عین مبلغ محاسبه شده کارشناس و حکم قطعی شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ حکم خلع ید و اجرت‌المثل اجرا شد. متاسفانه قاضی تا اجرای حکم رای نداده. بنده الان می‌تونم مابقی ماه‌های مانده تا تاریخ اجرای حکم دادخواست اجرت‌المثل ثبت کنم؟ یا امر مختومه پیدا کرده ماه‌های مونده؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: پدر بنده و یک نفر سال ۷۰ یک حلقه چاه و ۱۰ هکتار زمین از دولت گرفتن سال ۹۵. شریک پدر بدون اطلاع از ما سهم خودش رو با قولنامه عادی فروخت. از سال ۹۵ هر کاری می‌کنیم برای تمدید پروانه یا تمدید اجاره زمین، اون شریکمون همکاری نمی‌کنه و خریدار هم قانونا نمی‌تونه و جالب اینجاست که خریدار با اعمال زور و اذیت می‌خواد ما رو مجبور به فروش کنه. حالا برای اینکه شریکمون رو قانونا بتونیم محکوم کنیم چه راهی هست؟


– پاسخ: 0

+ پرسش:  چند ماه پیش از حمام منزل طبقه بالا به حمام منزل بنده نم و رطوبت وارد شد و باعث سوراخ شدن سقف کاذب حمام منزل بنده گردید. متاسفانه همسایه طبقه بالا با وجود تذکرات بنده حاضر به تعمیر حمام منزل خود نمی‌شود. بابت شکایت از ایشان آیا باید حتما از صاحب سند طبقه بالا شکایت کنم؟ اگر آپارتمان مذکور بین دو نفر زن و شوهر به صورت سه دانگ سه دانگ شراکتی بود، آیا باید از هر دو نفر آن‌ها شکایت کنم؟ و اگر به علت عدم آگاهی فقط از یکی از آن‌ها شکایت کردم و پرونده جلو رفت و بعدا مشخص شد که منزل ایشان شراکتی بوده، وضعیت شکایت بنده به چه صورت خواهد شد؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: مالک یک واحد در آپارتمان، واحد خود را اجاره داده. واحد دارای پارکینگ هست، اما مالک واحد را بدون پارکینگ اجاره داده. خود مالک خارج از آپارتمان و در مجتمع دیگری زندگی می‌کند، اما تحت عنوان مالکیت پارکینگ، خود را دارای حق استفاده از آن و ورود به آپارتمان می‌داند و یک خودرو از خودروهای خود را در این آپارتمان پارک و روزی چندبار جهت استفاده از خودرو به آپارتمان وارد و خارج می‌شود. آیا صرف داشتن پارکینگ به ایشان حق داشتن کلید و اجازه ورود و خروج بی‌اجازه به محیط آپارتمانی که در آن سکونت ندارد می‌دهد یا خیر؟ لازم به ذکر است که ایشان مبلغی هم پرداخت نمی‌کنند با اینکه برای درب پارکینگ از برق مشاع ساختمان استفاده می‌کند. هزینه بابت نظافت پارکینگ هم می‌شود و چراغ پارکینگ هم مشاعی هست.

امکان سلب ورود از ایشان به دلیل عدم سکونت در آپارتمان را داریم؟ حتی با حقی که در پارکینگ دارد؟ اگر امکان سلب ورود داریم، آیا چون ایشان مالکیت پارکینگ را دارد، حتی اگر از آن استفاده نکند، باید شارژ پرداخت کند؟ اگر ایشان اجازه ورود ندارد، اما به هر نحو با ورود ایشان موافقت شود، ملزم به پرداخت هزینه شارژ کامل ساختمان هست؟چطور می‌شود نسبت به خودرو و لوازم ایشان مسئولیتی به ساکنین و مدیر ساختمان وارد نگردد؟ آیا ایشان به دلیل داشتن کلید به عنوان فردی خارج از ساکنین چه با استفاده و چه بدون استفاده از پارکینگ و ورود یا عدم ورود، نسبت به ساختمان مسئولیت دارد یا خیر؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: همسایه طبقه سوم در راه پله به زور موتور می‌ذاره و پمپ آب و تانکر رو طبقه سوم نصب کرده که فشار آب ما که طبقه پایین هستیم خیلی ضعیف شده. با صحبت هم موضوع حل نشده، به مدیر هم گفتم گفته مشکل خودته. چکار باید انجام بدم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: در پرونده‌ای حکم خلع ید و قلع و قمع به علت ساخت و ساز در ملک مشاعی گرفتیم. در مرحله اعتراض به رای توسط خوانده قرار دارد، اما خوانده آن دعوا، یک دادخواست با عنوان الزام به فروش ملک مشاع مطرح کرده، قبل از قطعی شدن خلع ید و قلع و قمع ساختمان، این دعوای الزام به فروش به جایی می‌رسد؟ چطور مانع این کار شوم؟ قصد من قلع و قمع ساختمان خوانده بوده و هست. چطور در برابر الزام به فروش از خودم دفاع کنم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: شخصی از سفید امضای بنده سوءاستفاده کرده و مشخصات زمین را قید کرده و خود را مالک زمین کرده. اکنون به عنوان سوءاستفاده از سفید امضا از او شکایت کردم ولی قرارداد اصلی را برای کارشناسی تحویل نمی‌دهد، تکلیف چیست؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: برای مسکن ملی ثبت‌نام کردم و مراحل ثبت‌نام با موفقیت پیش رفته بود و الان در حال ساخت است. اما توانستم با قرض و وام فراوان واحد کوچکی را تهیه کنم. خواستم ببینم در زمان تحویل، مجددا عدم داشتن خانه بررسی می‌شود یا فقط نداشتن خانه حین ثبت‌نام ملاک بوده است؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: اینجانب تصمیم دارم سه دانگ از منزلم را را به نام شخصی کنم و وجهی را به عنوان فروش آن سه دانگ از ایشان دریافت کنم. در ضمن ایشان سه فرزند دارند. بنده چه مدارک قانونی می‌توانم از ایشان بگیرم که چنانچه در قید حیات نباشند فرزندانش به خاطر قدرالسهم خود برای من مزاحمت ایجاد نکنند؟


– پاسخ: 0

 

+ پرسش: قصد داریم ملک مسکونی را بفروشیم. خریدار عنوان کرده مقداری از پول را طی چند فقره چک پرداخت می‌کند. اگر در مبایعه‌نامه قید شود که اگر چک‌ها وصول نشود معامله منفسخ است و خریدار قبل از سررسید مهلت چک، زمین را به شخص دیگر بفروشد و چک نیز در زمان مقرر وصول نشود، آیا می‌توانیم زمین را پس بگیریم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش:  پدرم یک خانه به اسمش دارد و قولنامه‌ای است، یعنی هولوگرام دارد که می‌خواد به اسمم به صورت صلح عمری بزنه. اینکه پدرم قید کنه که بعد از فوتم خانه فقط به دخترم میرسه و وراث دیگر حق قانونی ندارند، آیا باید از طریق دادگاه باشه وگرنه مشکلی پیش میاد از نظر قانونی؟ بعد از املاک باید بریم؟ به خاطر اینکه محضر خونه قبول نمیکنه چون خونه سنددار نیست و قولنامه‌ای هست. بعد از صلح عمری پدرم می‌تونه خونه رو بفروشه؟ اجاره بده؟ من چی؟ می‌تونم بفروشم یا اجاره بدم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش:  پدربزرگم قبل از فوتش تمام زمین‌هایی که به اسمش بود به نام پدرم و ۳ تا عموم در دفترخانه به صورت خرید و فروش و سند قطعی غیرمنقول به نامشان ثبت‌نام کرد بدون مشخص کردن حدودات زمین (مشاع). سال بعد برای اطمینان، پدربزرگم برای پدرم دوباره همین زمین یک سند بنگاه به همراه اقرارنامه دفترخانه و این بار به صورت خرید و فروش و مبلغ هم طی یک فقره چک برداشت کرده و با مشخص کردن حدودات برایش ثبت کرد. الان برای پدرم کدام سند معتبره و دیگر عموم‌هام نمی‌توانند به آن کاری داشته باشند؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: 0


– پاسخ: 0

+ پرسش: ما یک ملکی داشتیم دادیم دست پیمانکار که بسازه برامون. مثل این که سه بار اخطار اومده پلمپ شده ولی اون چیزی به ما نگفته. جریمه دادگاه و شهرداری رو هم پرداخت کردیم. الان میگن پرونده رفته ماده صد. می‌خواستم ببینم چی میشه بعدش؟ جریمه‌ش چقدره؟ سرانجام چی میشه؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: بنده ساکن و مالک یک واحد از ۱۰ واحد می‌باشم ولیکن واحد اینجانب و یک واحد دیگر که مستاجر هستش پارکینگ نداریم، ولی یک جای خاص برای آن واحد در زیر سقف در نظر گرفتن و بنده ماشینم رو در حیاط پارک می‌کنم، به خاطر اینکه قبل از خرید من، مستاجر واحد دیگه از این واحد آپارتمان ساکن شده بود. آیا اولویت بر استفاده از جای پارک در زیر سقف برای مالکین هستش، یا اینکه با مستاجر فرقی ندارد. تفاوت این دو جایگاه فقط برای جلوگیری از تابش نور شدید خورشید در خوزستان می‌باشد. می‌خواستم راهنمایی کنید اولویت پارک برای مالک هستش یا مستاجر؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: 800 متر زمین دارم در منطقه‌ای که باغ هست. البته درخت داخلش نیست و چندتا نهال خرمالو داره. راه ۱ متری تا زمین داره که ماشین رو نیست. اگر من داخل زمینم خونه بسازم آیا جهاد کشاورزی خونه رو خراب می‌کنه؟ میشه اول تقاضا برای خونه باغ بدم و بعد خونه بزرگتر درست کنم و مابقی رو جریمه پرداخت کنم؟ چطور می‌تونم داخل زمینم خونه بسازم؟ همسایه زمینمون باهامون بده چون راه ما رو مسدود کرده بود و ازش شکایت کردم. می‌ترسم شروع به ساخت کنم بره خبر بده بیان خراب کنن. چطور قانونی بسازم؟راهی هست؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: اینجانب X متر آپارتمان مسکونی از یک ملک را خریداری کردم و به نامم سند تک برگ صادر شد. پشت سند تک برگ و در توضیحات نوشته شده : عرصه و اعیان زمین (وضعیت خاص طلق) به متراژ Y متر مربع و روی سند تک برگ هم نوشته شده : مالک X سهم مشاع از Y سهم شش دانگ عرصه و اعیان. با این توضیحات آیا اینجانب هم مالک عرصه و هم مالک اعیان به نسبت سهم خریداری شده هستم؟ لازم به ذکر است عرصه این ملک به صورت یک قطعه زمین مسکونی بوده و اعیان آن یک برج مسکونی 20 طبقه می‌باشد و به دلیل نداشتن پایان کار، سند تفکیکی هر واحد ندارد و یک سند کلی دارد.


– پاسخ: 0

+ پرسش: 560 متر زمین باغی دارم و حدودا ۱۰ سال شاید هم بیشتر درختی که محصول بده نداره، فقط چندبار خودم خرمالو یا چند نهال کاشتم چون رسیدگی نکردم نهال مونده و محصول نداره. خودم مستاجرم و ۲ تا بچه دارم و خونه هم ندارم و فقط همین زمین رو دارم که چون راه ماشین رو نداره نمی‌تونم بفروشم. راه ۱متری داره، مجبورم به خاطر وضع زندگی در همون باغ خونه بسازم. آیا با توجه به شرایط زمین که باغ بی‌ثمره بوده و شرایط زندگیم می‌تونم از طریق قانونی مجوز ساخت خونه بگیرم؟ آیا آب و برق و گاز میدن؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: بنده سال‌ها پیش ملکی را خریده و به نام مادرم کردم. حالا قصد معاوضه ملک با ملک دیگری دارم، آیا می‌توانم با وکالت فروش و انتقال از مادرم ملک را معاوضه و ملک جدید را به نام خود بزنم؟ لطفا در این زمینه راهنمایی بفرمایید که من باید چیکار کنم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: خانه‌ای که مالکش مادرم هست را بدون قرارداد و شفاهی به شخصی اجاره داده‌ام. طرف یک سال و نیمه در خانه هست. الان خانه را نیاز داریم، مستاجر گفت پول پیش را پس بدهید تا خانه جدید اجاره کنم و تخلیه کنم. پول پیش را تمام و کمال به حسابش زدیم. بعد از این اعلام کرد که تخلیه نمی‌کنم، پول پیش را هم پس نمی‌دهم. برای تخلیه چکار‌ کنیم؟ بنده می‌توانم شکایت کنم یا‌ مادرم که مالک خانه هست؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: بنده یک ملکی از یک خانم خریدم که فرزند ندارد و شوهرش هم قبل خودش فوت کرده و این ملک هم مال شوهرش بوده که وصیت کرده بعد از مرگ من خرج باقیات و صالحات شود و این خانم هم در زمان حیات خود به من وصیت کرد که ثمن‌ معامله را خرج کفن و دفن و مراسم خودم و باقیمانده را برای شوهرم خیرات کنید. بعد از مرگ این خانم سه تا برادر وارث او هستند که یکی از آن‌ها شاکی شده و چندین شکایت متعدد برای فسخ معامله بابت کلاهبرداری و خیانت کرده ولی به نتیجه نرسید. الان شکایت کرده که سهم‌الارث خودش رو می‌خواد و اینکه بدون اجازه ما خرج کفن و دفن خواهر ما کرده و ما رضایت نداشتیم، در صورتی که ملک برای شوهر این خانم بوده و طبق وصیت شوهر خانم باید خرج خیرات و باقیات و صالحات شود.


– پاسخ: 0

+ پرسش: بنده چند سال پیش یک ملکی از آقایی خریدم، طبق توافق قرار شد خودش دوسال بدون هزینه ساکن باشه ولی خب بعد از یک سال و خورده‌ای فوت شد. من به وراث این آقا چند بار شفاهی گفتم بیاید اثاث رو تحویل بگیرید، حتی اظهارنامه دادم و به کلانتری گفتم هیچ مسئولیتی در قبال اثاثیه ندارم، چون خونه قدیمی و خالی از سکنه است. الان یک هفته پیش رفتم سر زدم دیدم دزد رفته درب آلومینیوم حمام و مقداری از اسباب این خانه رو برده. به وراث این آقا گفتم میگه اسباب بیشتر بوده، نمی‌دونم خیلی چزها داشته منتهی هیچ دلیل و مدرکی ندارند که چه اسباب و اثاثیه‌ای داشته. من از چند سال پیش تا حالا می‌خواستم ملک قدیمی رو خراب کنم و بسازم، به خاطر اسباب این آقا نتونستم و الان از جهت بالا رفتن هزینه ساخت و ساز هم ضرر کردم. حالا باید چکار کنم؟ چه دادخواست یا شکایتی بدم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: شخصی سند تک برگی برای یک ملک مسکونی (واقع در داخل شهر) دارد که ظهر سند و در قسمت توضیحات نوشته شده : عرصه و اعیان زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره ثبتی فلان به متراژ فلان متر مربع. آیا این شخص هم مالک عرصه و هم مالک اعیان موجود در این ملک است؟ و فرقی نمی‌کند که نوع اعیان چه باشد؟ چه ویلایی دو طبقه و چه برج بیست طبقه و چه ساختمان نیمه کاره؟


– پاسخ: 0

 

+ پرسش: یک زمین مسکونی به فردی فروخته شده است. مالک به خریدار وکالت داده است که سند بزند. خریدار در حال حاضر فوت کرده است. آیا ورثه‌ی خریدار می‌توانند به صورت مبایعه‌نامه و قولنامه‌ای زمین را بفروشند؟  اگر قولنامه‌ای تنظیم شود که قبل از تاریخ فوت خریدار باشد، آیا طبق آن قولنامه می‌توان سند تک برگ گرفت؟


– پاسخ: 0

 

[وکلای مرتبط: وکیل خانم / وکیل کیفری ]

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

23 دیدگاه

 1. من در اپارتمان که مطعلق به شوهر خواهرم بوده از سال 90 با اجاره نامه رسمی که تا سال 96 تمدید شده وتا به اکنون شفاها تمدید شده ساکنم شوهر خواهرم آپارتمان رو به اسم خواهرم کرده و اون هم بدون اطلاع من آپارتمان رو فروخته. خریدار رفته سند گرفته و الان اومده برای من دادخواست خلع ید داده. دادگاه بدوی هم تایید کرده. اخه من فروشنده نیستم که به من دادخواست خلع ید داده. و اینکه موجر من با من تسویه نکرده؟

  1. باسلام و احترام
   در صورتیکه از مدت اجاره شما مانده باشد نمیتواند شما را خلع ید کند و فقط باید اثبات کنید تا مثلا فروردین ماه مدت دارید، مطابق ماده ۵۳ قانون مدنی؛ انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

 2. سلام. ملکی را خریده‌ام و مالک قبل که خانه را ساخته جریمه‌اش را نداده و راجع به این موضوع هیچی به ما نگفته. حالا جریمه ملک را باید چه کسی بدهد؟

  1. سلام
   به مفاد و شرایط قرارداد فی مابین بستگی دارد

 3. سلام و وقت بخیر. ملکی را خریدم و مالک در بنگاه گفت که پولش را به حساب دیگری شبا کن و ده میلیون را به کارت دیگری گفت انتقال بده. حالا در قولنامه نوشته ۱۰ میلیون کارت به کارت شده و مابقی مبلغ به شماره شبای…به نام…واریز شود و امضا کرده فروشنده و پشت قولنامه نوشته مبلغ…به نام…واریز شود و امضا کرده. حالا فروشنده میگه من نفروختم چون که پولی دریافت نکردم من. تکلیف چیست رای دادگاه چی میشه؟

  1. سلام
   بهتر است مبایعه نامه بررسی شود ولی اگر فروشنده با امضای خود واریز وجه را تایید کرده همچون اخذ ثمن است.

 4. با سلام در یک قرارداد مشارکت در ساخت قرار داریم که فی‌مابین ۱۶ مالک آپارتمانی از یک پلاک ثبتی به عنوان مالکین و یک شخص حقیقی به عنوان سازنده است. مطابق با مفاد قرارداد و بر اساس پیشرفت کار مالکین می‌بایست در ۳ مرحله و هر مرحله ۱ دانگ از سند را به سازنده انتقال دهند. در حال حاضر بر اساس پیشرفت کار در مرحله اول هستیم که مقدمات انتقال ۱ دانگ را فراهم کنیم و سازنده شفاهی اعلام نموده که ۱ دانگ را به نام خودم و همسرم و ۳ فرزندم انتقال دهید (جمعا ۵ نفر). نکته: در قرارداد ذکر شده است که چنانچه سازنده درخواست انتقال سند به نام اشخاص دیگر را نماید می‌بایست ضمن قبول کلیه تعهدات و مسئولیت مندرج در این قرارداد به مالکین با ارائه رضایت و رسید اقدام نماید و مالکین هم همکاری لازم انجام دهند. چه خطر حقوقی می‌تواند با انتقال دانگ به جای سازنده (طرف قرارداد) به ۵ نفر برای مالکین ایجاد شود و برای جلوگیری از آن می‌بایست چه سند حقوقی تنظیم گردد.

  1. سلام
   بهتر است شما به خود سازنده منتقل کنید، سپس ایشان به هرکس تمایل دارد انتقال دهد.

 5. سلام و قت بخیر ، در سال ۱۳۹۷ آپارتمانی خریداری کردم و در سال ۱۳۹۹ اظهارنامه و دادخواست الزام به سند ارسال کردیم و جوابیه دادگاه (ملک به دستور قضایی در سال۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بازداشت دائم می‌باشد و مادام که ملک در توقیف است امکان تنظیم سند رسمی مالکیت وجود ندارد). حالا ما چه اقدامی باید بکنیم با توجه به اینکه ۳ سال از شکایتمان نیز گذشته است و فروشنده اقدامی برای رفع توقیف ملک و اخذ پایان کار انجام نمی‌دهد؟

  1. سلام
   اصولا باید تکلیف بازداشتی مشخص ورفع بارداشتی میسر باشد در غیر اینصورت معامله محل ایراد و محکوم به بطلان است پس در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.

 6. سلام وقت بخیر، پدر من یک زمین کشاورزی حدود ۳۰۰ متر از فردی (املاکی) که از اهالی همون روستا بود خریداری کرد و ایشون هم در قولنامه ذکر کردند که به ما حق آب و برق میدن و گفتن که تا یک ماه این کار رو انجام میدن (که هنوز هم کاری نکردند) و پول به صورت کامل پرداخت شد. مشکل از اینجا شروع شد که ما بعد از اینکه ۲۰۰ متر هم در کنار اون زمین خریدیم (جمعا شد ۵۰۰) ایشون اومد و گفت که می‌خواد از کنار زمین ما بنا بر قولی که به روستاییان داده راه برای عبور تراکتور و ماشین بزنه و در ازاش هم یا ۴۰ تومن پول میده یا هم ۵۰ متر دیگه از زمین کناری، درحالی که این موضوع رو هنگام خرید نگفتن و الان پیش کشیدن این بحث رو، حالا آیا این فرد حق چنین کاری رو داره یا نه؟ و اینکه اگر موافقت بشه آیا در قبال ۷۰/۸۰ متری که برمی‌دارن، مقدار پیشنهادی ناچیز نیست؟! شرایط زمین هم به این صورت هست که زمین (راستی) برای شریکشه، زمین (پشتی) برای یک فرد دیگه، زمین (چپی) برای یکی از روستاییان و روبرو هم یک جاده به عرض ۴ متر هست که ابتدای زمین سمت چپ قطع میشه،
  مرز بین زمین‌ها هم برای رفت و آمد اشخاص هست و مشکلی از این بابت و فاصله بین دیوارکشی‌ها نیست.

  1. سلام
   این مورد نیازمند بررسی است و باید از شما چند سوال شود که با آنها بتوان تصمیم گرفت که چه کاری بهتر است.

 7. سلام، من مغازه‌ای رو می‌خوام به مدت ۳ سال اجاره کنم که صاحب مغازه به علت کهولت سن، قیم داره که دخترشه و من مغازه رو از قیم اجاره می‌کنم. اگر بعد از چند ماه اجاره کردن، صاحب مغازه فوت بشه، آیا بقیه وراث می‌تونن من رو از مغازه بیرون کنند؟

  1. سلام
   خیر اجاره عقدی لازم است، با فوت یکی از طرفین منفسخ نمی شود و تا پایان مدت اعتبار دارد.

 8. با سلام و احترام، بنده ۱۰ سال قبل معامله‌‌ای خانوادگی با مادرم انجام داده و پس از پرداخت مبلغ توافق شده به ایشان، بدون تنظیم بیعنامه جهت انتقال سند ملک ایشان در حضور چندین شاهد به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمودیم. در دفتر اسناد رسمی درج گردیده است که مبلغ معامله فلان مبلغ(ارزش معاملاتی ملک که متفاوت از مبلغ توافقی ما بوده) تماما و نقدا به فروشنده تحویل گردیده است. حال پس از فوت ایشان یکی از ورثه همین سند را به دادگاه ارائه نموده و اعلام نموده به دلیل مشخص نبودن ثمن معامله، بیع و انتقال سند باطل گردد.
  ۱. آیا ایشان می‌تواند بنده را در دادگاه ملزم به افشای ثمن معامله(و احتمالا متعاقبا تقاضای اثبات پرداخت) نماید یا این موضوع فقط به بنده و فروشنده مربوط است؟ در صورت وجود ماده قانونی ممنون خواهم شد درج گردد.
  ۲. چرا با وجود اعلام ثمن واقعی معامله به سردفتر، ایشان ارزش معاملاتی ملک را به جای ثمن اعلامی درج نموده؟ آیا آن مبلغ از نظر دادگاه به معنی همان ثمن معامله است؟

  1. سلام
   چون در زمان حیات انتقال با رضایت صورت پذیرفته است مشکلی ندارد و نیازی به مشخص شدن ثمن وجود نیست.

 9. سلام اعداد فرضی هستند. ملکی با سند تک برگی خریداری کرده‌ام به شماره سند فرضا ۲۰ با پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۲ اصلی طبق حدود اربعه نوشته شده در سند که فرضا نوشته ۳در ۴ که قاعدتا مساحت می‌شود ۱۲ متر، ولی در روی سند مساحت را نوشته ۹ متر. جهت اصلاح به اداره ثبت رفتم، آن‌ها قبول دارند که در محاسبه مساحت اشتباه شده ولی فروشنده ادعا دارد که طبق مبایعه‌نامه ۹متر فروخته. در مبایعه‌نامه من با فروشنده این گونه نوشته شده: شش دانگ پلاک ثبتی ۱ فرعی از۲ اصلی به مساحت ۹متر طبق حدود اربعه سند. همانگونه که بیان شد حدود اربعه نوشته شده در سند ۳ در۴ است که می‌شود ۱۲ متر، البته در مبایعه‌نامه نیز بیان شده ملک بر اساس حدود اربعه سند واگذار شود. ضمنا من به ازای هر متر پول نداده‌ام، بلکه شش دانگ پلاک ثبتی را خریده‌ام (مقدار معین مبیع در مقابل مقدار معین ثمن نبوده)، حق با کیست؟

 10. سلام وقت بخیر من زمینی که در یک کوچه بن‌بست بود را خریداری کردم و ساختم. عرض کوچه بن بست ۳در ۱۲متر است، راهی که برای رفت و آمد اینجانب و فروش زمینش گذاشته بود. خانه صاحب زمین سر نبش قرار دارد و به کوچه اصلی راه دارد و اکنون ادعای مالکیت برای استفاده رفت و آمد و همچنین پارک خودرو دارد. آیا قانون به او چنین اجازه‌ای را خواهد داد؟

 11. سلام، دهیار روستای ما بدون اخطار قبلی رفته شکایت کرده و در شکایت گفته که من بهشون چند بار اخطار دادم ولی همکاری نکردن و این‌ها جاده عمومی رو تصرف کردن و خلاصه نتونسته ثابت کنه و تبرئه شدم. حالا رفته از کمیسیون که بخشداری و فرمانداری هست دستور عقب‌نشینی گرفته. مشکل این هست که ابتدا طرح خود شورای یک باغ داره که باید عقب‌نشینی کنه که نکرده و قبل از زمین بنده یک فرد زمین داره که اون هم عقب‌نشینی نکرده که هیچ، بلکه ساخت‌وساز کرده ولی حالا گیر دادن به زمین بنده. من هم مشکلی با طرح ندارم ولی باید طرح مطابق نقشه بنیاد مسکن از ابتدای جاده صورت بگیره تا آخرش، نه اینکه فقط بیان به من گیر بدن که شما عقب‌نشینی کن. متاسفانه چون شورا و دهیار با هم هستن خیلی سخت شده که از حقم دفاع کنم و اصلا راهش رو نمی‌دونم، لطفا بفرمایید چکار کنم؟ بخشدار و فرماندار هم اصلا حرف من رو متوجه نیستن و به حرف این شورایی ها گوش میدن.

 12. سلام پدر بزرگ بنده در سال ۵۲ طبق یک تقسیم‌نامه رسمی در اداره ثبت مالکیت شش دانگ‌ یک قطعه زمین به متراژ ۶۱۵۰ بعدش در تصرف متصرف بوده، از این میزان بنده در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۱۰ متر به صورت مشاعی از ورثه خریدم و سند تک برگ صادر شد. در سال ۸۵ یک نفر با یک قولنامه فروش از متصرف. حدودا ۴۵۰۰ متر. ملک رو تقسیم بندی می‌کنه و میفروشه. در سال ۹۲ یک قطعه زمین ۲۰۰ متری رو از یکی از ورثه قولنامه می‌گیره و سند می‌گیره ولی بقیه رو با قولنامه عادی می‌فروشه(در جلسه دادگاه اعلام می‌کنند که خبر داشتم ملک از کسی دیگه بوده نه از متصرف). حالا بنده نسبت به سهمم شکایت از فروشنده می‌کنم به عنوان فروش مال غیر، بعد از کارشناسی‌های رسمی و بررسی‌ها و استعلامات ما از اداره ثبت، مالکیت ما تثبیت میشه. بازپرسی دادستانی علیه فروشنده کیفرخواست صادر می‌کنند و حالا دادگاه ۱۰۱ کیفری فروشنده رو تبرئه می‌کنه. با این همه مدارک و مستندات دادگاه متهم فروش رو تبرئه میکنه. آیا ایشون شریک جرم نیست؟ ایشون در سال ۹۲ متوجه می‌شود که ملکی که خرید و فروش کرده مالک ثبتی داره ولی باز هم اقدامی نمی‌کند، آیا
  حکم‌ قانونی صادر شده؟ قاضی ۱۰۱ میگن شما نسبت به ۳۰۹ متر برید خلع ید مشاعی بگیرید تا به نتیجه برسید، آیا این صحیح است؟

 13. همسایه ملک ما ادعا دارد که ما ملکش را تصرف کرده‌ایم. مدارک عادی دارد ولی ما پروانه و سند تک برگ داریم، تکلیف چیست؟ آیا شهرداری می‌تواند جابجا تحویل داده باشد؟ ما که سند داریم تکلیف چیست؟

 14. سلام تعیین خسارات و غرامت و ارزش روز مبیع که یک قطعه زمین است در صلاحیت کدام کارشناس است، کارشناس ثبت و نقشه‌برداری یا راه و ساختمان که کارشناسان عزیز همه فرمودن در صلاحیت کارشناس راه و ساختمان است. اکنون پرونده حقوقی بنده به کارشناس ثبت و نقشه‌برداری ارجاع شده، یعنی ایشان نمی‌توانند ارزش روز ملک رو تعیین کنند و باید به کارشناس راه و ساختمان ارجاع بشه؟ بنده صفحه چند کارشناس ثبت و نقشه‌برداری رو نگاه کردم، یکی از صلاحیت‌هاشون ارزیابی زمین‌های مسکونی و واحدهای آپارتمانی هست.

 15. سلام، در قرارداد مشارکت در ساخت، زمانبندی تعیین و مقرر شده که سازنده دهم خرداد ۴۰۱ واحدها را تحویل مالکین و دهم مرداد ۴۰۱ سند تک‌برگی مالکین را اخذ و تحویل نماید. سازنده قصور و به تعهدات خود عمل ننموده. مجددا توافق شده که تا آخر اسفند ۴۰۱ تحویل واحدها تمدید و بقیه مفاد قراردادی به قوت خود باقیست. حال با در نظر گرفتن زمانبندی و تمدید تحویل واحدها، سازنده می‌بایست در چه تاریخی برای تنظیم سند اقدام می‌نمود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا