وکیل مشهد

وکیل ملکی در مشهد ⚡️ مشاوره حضوری و تلفنی

وکیل ملکی در مشهد به وکیلی اطلاق می‌شود که در زمینه دعاوی مربوط به املاک غیرمنقول فعالیت می‌کند. وظایف وکیل ملکی شامل وکالت در دعاوی ملکی و دفاع از حقوق موکلین‌اش در مواردی مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، فروش مال غیر، مطالبه وجه التزام، تقسیم املاک مشاع، ابطال یا فسخ قرارداد و غیره می‌باشد.

+ خدمات وکیل ملکی

خدمات بهترین وکیل ملکی در مشهد در گروه وکلای احسان حسینی شامل موارد زیر است:

1) دعوای الزام به تحویل ملک

دعوی الزام به تحویل ملک، یک نوع دعوای حقوقی است که در آن خریدار یا فردی که قرار است مالکیت ملک را بدست آورد، در برابر فروشنده یا فردی که ملک را به او فروخته یا انتقال داده است، مطالبه می‌کند که ملک به او تحویل شود. این دعوا معمولاً زمانی مطرح می‌شود که مالک اصلی ملک پس از انتقال مالکیت، از تسلیم ملک خودداری می‌کند.

برای آغاز دعوی الزام به تحویل ملک، خریدار یا فرد انتقال گیرنده باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت کند. در دادخواست، خواهان باید جزئیات مربوط به معامله، مانند نام و آدرس طرفین، شرایط قرارداد و شواهد مربوطه را ذکر کند.

در مواردی که ملک به شکل اجاره داده شده است و مالک اصلی از تحویل ملک به مستاجر خودداری می‌کند، همچنین می‌توان از دعوی الزام به تحویل ملک استفاده کرد. در این حالت، عنوان دعوی و دادخواست معمولاً با توجه به شرایط اجاره و تسلیم و تحویل عین ملک به مستاجر تعیین می‌شود.

در نهایت، با تقدیم دادخواست به دادگاه، خریدار یا فرد انتقال گیرنده می‌تواند از فروشنده یا انتقال دهنده ملک، الزام به تسلیم و تحویل ملک را خواستار شود. در صورتی که دادگاه قاضی به دلایل قانونی موجهی برای رد درخواست نباشد، ممکن است حکمی صادر کند که فروشنده یا انتقال دهنده ملک را به تحویل ملک الزام کند.

2) دعوای خلع ید

دعوای خلع ید یا غصب، به معنای دعوایی است که توسط مالک ملک اقامه می‌شود و هدف آن برکناری از طرفی که به طور غیرقانونی مالکیت را در اختیار گرفته است است. در این دعوا، مالک ملک از دادگاه خواهان می‌شود که تصرف غیرقانونی متصرف را لغو کند. بنابراین، برای اینکه دعوای خلع ید موفقیت آمیز باشد، لازم است خواهان دعوی، مالکیت خود را بر ملک مورد ادعا به ثبوت برساند. اگر خواهان دعوی مالک ملک نباشد، دعوای وی رد خواهد شد زیرا از نظر قانونی ذی نفع محسوب نمی‌شود.

دعوای خلع ید با دعوای تخلیه متفاوت است. در دعوای تخلیه، موجر علیه مستاجر دعوا را مطرح می‌کند و بر اساس عدم تمدید زمان اجاره یا وجود یکی از شرایط فسخ اجاره، از دادگاه درخواست برکناری مستاجر از ملک اجاره‌ای را می‌کند. بنابراین، دعوای خلع ید علیه مستاجر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

دعوای خلع ید تنها برای اموال غیر منقول قابل ارائه است، به عبارت دیگر، فقط در صورتی که فردی به طور غیرقانونی ملک غیر منقول دیگری را تصرف کرده باشد، مالک می‌تواند در صورت وجود شرایط دیگر، از طریق دعوای خلع ید، لغو تصرف را درخواست کند. اما باید توجه داشت که برای اموال منقول، مانند خودرو، دعوای خلع ید امکان‌پذیر نیست و باید از راه‌های دیگری برای حفظ حقوق مالکیت استفاده کرد.

وکیل مشهد

3) الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک به دادخواستی اشاره دارد که توسط خریدار جدید ثبت می‌شود و در آن خواستار الزام فروشنده و متعهد به انتقال سند رسمی به نام خریدار است. این دادخواست به منظور درخواست از دادگاه مربوطه، که معمولاً دادگاه محل وقوع ملک است، برای صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می‌شود.

برای طرح این دعوا، دادخواست مربوطه باید در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود و علیه فروشندگان سابق و شخصی که دارای سند رسمی است اقامه گردد. به عبارت دیگر، خریدار جدید ادعا می‌کند که فروشنده و متعهد از تنظیم سند رسمی به نامش خودداری می‌کند و از دادگاه درخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را دارد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به همراه دعوای الزام به تحویل ملک، به عنوان یک امکان قانونی در برخی موارد توسط قانونگذار پیش بینی می‌شود. در این حالت، خریدار می‌تواند با ثبت دادخواست و بر اساس روش مشخص شده برای طرح این دعوا، دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی را ارائه داده و از دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست کند. وکیل مشهد می‌تواند در این راه کنار شما باشد.

4) دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دو نوع دعوای حقوقی هستند که در آن‌ها اعمال یک شخص به صاحب حق مزاحمت یا ممانعت می‌کند. این دو دعوا تفاوت‌هایی دارند که باعث تمایز آنها از یکدیگر می‌شود.

دعوای ممانعت از حق به موقعیتی اشاره دارد که شخصی به طور کلی مانع تصرف صاحب حق می‌شود. به عبارت دیگر، این شخص با اعمال خود، تصرف صاحب حق را به صورت کلی متوقف می‌کند و او را از انتفاع از حق خود محروم می‌سازد.

دعوای مزاحمت از حق به موقعیتی اشاره دارد که شخصی با اعمال خود، اختلال جزئی در تصرف صاحب حق ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، این شخص با اقدامات خود، به صورت مزاحمتی در تصرف صاحب حق اختلال و مختل کننده است، اما مالکیت یا تصرف متصرف از مزاحمت تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

در هر دو دعوا، داشتن سابقه تصرف و عدوانی بودن اعمال شخص مزاحم یا ممانع، ضروری است. اما در دعوای مزاحمت، اهمیت به زمان حال واقع شدن مزاحمت داده می‌شود و صاحب حق قادر به طرح دعوا نیست اگر مزاحمت در گذشته رخ داده و در حال حاضر رفع شده باشد. به عبارت دیگر، برای طرح دعوای مزاحمت از حق، مزاحمت باید هم‌اکنون و در زمان حال ادامه داشته باشد.

5) دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی به دادخواستی اشاره دارد که توسط متصرف سابق ثبت می‌شود و در آن ادعا می‌شود که فرد دیگری بدون رضایت متصرف، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و متصرف خواهان درخواست بازگشت تصرف خود را نسبت به آن مال دارد.

در صورتی که خواهان دعوا ادعا کند که مالکیت سابقه تصرف بر مال غیر منقول را نداشته و با قهر و غلبه آن را از تصرف خواهان خارج کرده است، دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی مطرح می‌شود. در این حالت، برای اثبات دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی، تنها نیاز است که تصرف سابق خواهان اثبات شود و دادگاه بر اساس این تصرف، حکم رفع تصرف صادر می‌کند، بدون اینکه به بحث مالکیت خواهان بپردازد.

دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی با ثبت دادخواست از طریق دفاتر قضایی یا وکیل ملکی در مشهد آغاز می‌شود. در این دادخواست، متصرف سابق ادعا می‌کند که فرد دیگری بدون رضایت و با قهر و غلبه، مال غیر منقول را از تصرفش خارج کرده است و از دادگاه درخواست صدور حکم برای رفع تصرف خوانده را دارد.

6) دعوای الزام به فک رهن ملک

دعوای الزام به فک رهن ملک به دادخواستی اشاره دارد که توسط راهن یا مالکین در قرارداد مشارکت یا خریداری ملک رهنی ثبت می‌شود. این دادخواست به منظور صدور حکم از سوی دادگاه برای الزام خوانده به فک رهن ملک ارائه می‌شود.

دعوای الزام به فک رهن ملک در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود بازپرداخت دین یا وام از سوی راهن مرتهن، مرتهن از آزادسازی ملکی که به عنوان مرهونه وثیقه شده است، خودداری می‌کند. برای طرح این دعوا، دادخواست مربوطه توسط راهن یا مالکین از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و با ارائه مدارکی مثبت مالکیت عین مرهونه و بازپرداخت دین، پس از پرداخت هزینه ثبت دادخواست و هزینه دادرسی، که در مرحله بدوی ۳.۵ درصد خواسته می‌شود، به دادگاه ارائه می‌شود.

به طور کلی، دعوای الزام به فک رهن ملک شامل ثبت دادخواست و پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌شود تا به دریافت حکم الزام به فک رهن ملک برسد.

7) دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه که توسط بهترین وکیل ملکی در مشهد اقامه می‌شود به دعوایی اطلاق می‌شود که توسط مستاجر ملک تجاری به منظور دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه در نرخ عادلانه روز از مالک ملک قرارداد شده است. در این دعوا، مستاجر ملک از مالک مطالبه می‌کند که شرایطی را برای حق کسب و پیشه فراهم کند، مانند تخلیه ملک به دلیل احداث ساختمان جدید یا نیاز شخصی مالک، و یا پرداخت مبلغ سرقفلی در ابتدای قرارداد اجاره.

یکی از هزینه‌های اصلی برای رفتن به دادگاه در دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، هزینه دادرسی است. این هزینه مطابق هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی است که توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود. به طور کلی، برای مرحله بدوی، ۳/۵ درصد از ارزش سرقفلی، برای واخواهی و تجدیدنظر، ۴/۵ درصد و برای مرحله فرجام و اعاده دادرسی، ۵/۵ درصد از ارزش سرقفلی پرداخت می‌شود.

علاوه بر این، خواهان باید هزینه کارشناسی را نیز پرداخت کند تا ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیین شود. در صورتی که خواهان اعتراضی به مبلغ تعیین شده داشته باشد، باید هزینه کارشناسی سه نفره و سپس پنج نفره را نیز پرداخت کند.

در کل، دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه شامل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی است که خواهان باید آن‌ها را پرداخت کند تا به دریافت مطالبه خود برسد.

 

وکیل ملکی در مشهد

وکلای ملکی می‌توانند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه فعالیت کنند. این وکلا با داشتن پروانه وکالت، امکان وکالت در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی را دارند و محدودیتی ندارند.

با این حال، وکلای ملکی می‌توانند در پرونده‌های دیگر نیز وکالت کنند، مانند دعاوی خانوادگی یا دعاوی کیفری مانند قتل یا سرقت. اما به دلیل تخصصی بودن فعالیت‌هایشان در زمینه دعاوی ملکی، به آن‌ها وکیل ملکی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، وکلای ملکی در دعاوی ملکی متخصص هستند و در زمینه‌های دیگر حقوقی به صورت کمتری فعالیت می‌کنند، مشابه وکیل خانواده که تخصصی در دعاوی خانوادگی فعالیت می‌کند.

 

[وکلای مرتبط: وکیل خانم / وکیل کیفری ]

برای درخواست مشاوره حقوقی در مشهد با وکیل، بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

مشاوره حقوقی

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. من در اپارتمان که مطعلق به شوهر خواهرم بوده از سال 90 با اجاره نامه رسمی که تا سال 96 تمدید شده وتا به اکنون شفاها تمدید شده ساکنم شوهر خواهرم آپارتمان رو به اسم خواهرم کرده و اون هم بدون اطلاع من آپارتمان رو فروخته. خریدار رفته سند گرفته و الان اومده برای من دادخواست خلع ید داده. دادگاه بدوی هم تایید کرده. اخه من فروشنده نیستم که به من دادخواست خلع ید داده. و اینکه موجر من با من تسویه نکرده؟

    1. باسلام و احترام
      در صورتیکه از مدت اجاره شما مانده باشد نمیتواند شما را خلع ید کند و فقط باید اثبات کنید تا مثلا فروردین ماه مدت دارید، مطابق ماده ۵۳ قانون مدنی؛ انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا