ملکی

  • اثبات مالکیت

    اثبات مالکیت ⚡️ سوالات مرتبط با اثبات مالکیت مال غیرمنقول

    اثبات مالکیت نیازمند دلیل است که می‌تواند سند یا تصرف باشد که در قانون آمده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن ثابت شود. در ادامه با پاسخ سوالات مرتبط با اثبات مالکیت توسط گروه وکلای احسان حسینی خواهیم پرداخت. تعریف اسناد رسمی و عادی چیست؟ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. غیر از اسناد مذکوره، سایر اسناد عادی است.   + فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه‌نامه با دعوی اثبات مالکیت چیست؟ دعوای تنفیذ ناظر به یک واقعه حقوقی است و نسبت به دو نفر متعاملین مطرح می‌شود ولی اثبات مالکیت نسبت به کلیه ایادی ماقبل نیز باید طرح دعوا شود.   + آیا در دعوی اثبات مالکیت ملکی که…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا