خانواده

 • مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ

  مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ ⚡️ نفقه فرزند بعد از فوت پدر

  نفقه فرزند به ترتیب بر عهده افراد زیر است و در صورتی که هر یک از افراد زیر فوت کرده باشد یا توانایی مالی جهت پرداخت نفقه را نداشته باشد نفقه فرزند به عهده نفر بعدی خواهد بود: پدر اجداد پدری ( پدرِ پدر) مادر اجداد و جدات مادری (پدر و مادرِ مادر) جدات پدری (مادر پدر) نکته: “اجداد” جمع کلمه “جد” و به معنی پدر است. نکته: “جدات” جمع کلمه “جده” و به معنی مادر است. عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد آیا می‌توان به پدر بزرگ رجوع کرد؟ طبق ماده 1199 قانون مدنی در صورت فوت پدر یا عدم قدرت مالی جهت پرداخت نفقه، نفقه فرزند به عهده اجداد پدری است. نفقه فرزند بعد از فوت پدر از پدربزرگ مادری بطور مثال در صورتی که کودکی پدرش از دنیا رفته و ترکه ای (ارثی) برای پرداخت نفقه او…

  بیشتر بخوانید »
 • اجرت المثل بعد از فوت شوهر

  اجرت المثل بعد از فوت شوهر + نمونه رای

  طبق ماده 336 قانون مدنی، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. و چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. پس طبق این ماده اجرت المثل بعد از فوت شوهر قابل مطالبه است.   شرایط دریافت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر شرایط دریافت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر به شرح زیر است: 1. انجام کارهایی که زن به لحاظ شرعی و قانونی مکلف به انجام آن نبوده است؛ به عبارت…

  بیشتر بخوانید »
 • ازدواج مجدد مرد - شرایط ازدواج دوم مرد متاهل

  ازدواج مجدد مرد ⚡️ شرایط ازدواج دوم مرد متاهل

  ازدواج مجدد مرد در صورت داشتن همسر، در قانون نهی شده است. اما در مواردی شرایط ازدواج دوم برای مرد متاهل وجود دارد. که بیشترین شرطی که مردان به آن در دادگاه استدلال می‌کنند، عدم تمکین عام و خاص زوجه است. در ادامه به سوالات مرتبط با این موضوع توسط گروه وکلای احسان حسینی پاسخ داده شده است. شرایط ازدواج مجدد مرد در دعوی ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه یا نشوز زن، گرچه بار اثبات بر عهده زوجه است؛ لیکن ارائه حکم قطعی الزام به تمکین ضرورت ندارد. پس در صورت وجود شرایط مندرج در بندهای ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر، لزومی به اخذ حکم برای عدم تمکین و نشوز زوجه لازم و ضروری نمی‌باشد. در خصوص کیفیت رسیدگی نیز دادگاه یک نسخه از تقاضانامه را ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد کرد و با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی…

  بیشتر بخوانید »
 • طلاقع خلع - طلاق به دلیل کراهت زوجه

  طلاقع خلع ⚡️ طلاق به دلیل کراهت زوجه

  مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد لازمه صدور حکم طلاق خلع قبول زوج است لذا صرف اظهار کراهت از ناحیه زوجه از موجبات قبول درخواست طلاق نمی‌تواند باشد، مگر این‌که کراهت زوجه به واسطه عسر و حرج به وجود آمده باشد به نحوی که دوام زوجیت برای زوجین ممکن نباشد که در اینصورت دادگاه طبق ماده 1130 قانون مدنی پس از احراز عسر و حرج زوجه، زوج را اجبار به طلاق می‌کند این نوع طلاق بائن بوده و طبق ماده 1144 قانون مدنی، در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.   تفاوت طلاق به جهت کراهت زوجه و طلاق به جهت عسر و حرج چنانچه جهت تقاضای طلاق، تنها کراهت زوجه باشد شرط لازم برای پذیرش این دعوی، بذل مال از طرف زوجه و قبول بذل از…

  بیشتر بخوانید »
 • طلاق بائن

  طلاق بائن ⚡️ طلاق بدون عده (پیش از نزدیکی و زن یائسه)

  طلاق بائن طلاقی است که شوهر حق رجوع به زن را ندارد و در واقع طلاقی بدون عده است که طلاق پیش از نزدیکی و طلاق زن یائسه از این دست می‌باشد. اما در طلاق رجعی زوج (شوهر) می‌تواند به زن رجوع کند (در ایام عده) و زندگی زناشویی خود را مجدد از سر بگیرد. و رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند (مانند بوسیدن یا نزدیکی)، به شرط آنکه زوج قصد رجوع داشته باشد. در ادامه مواد قانونی مرتبط با طلاق بائن آورده شده است و توسط گروه وکلای احسان حسینی به سوالات شما پاسخ داده شده است. » احراز یائسگی زن در طلاق بائن به موجب بند (۲) ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق یائسه طلاق بائن است احراز یائسگی زن چگونه است؟ آیا صرفاً سن ملاک است یا سن اماره است؟ در مبحث اقسام طلاق در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی…

  بیشتر بخوانید »
 • وکالت در طلاق - حق طلاق

  وکالت در طلاق ⚡️ حق طلاق به زن

  وکالت طلاق یا حق طلاق به زن، یعنی مرد به زن خود وکالت می‌دهد که هر زمان زوجه بخواهد، بتواند طلاق بگیرد. در ادامه به سوالات شما توسط گروه وکلای احسان حسینی پاسخ داده شده است. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.   امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازمی شرط نشده باشد زوج می‎تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند.   وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر هر گاه زوج طی وکالت نامه رسمی به…

  بیشتر بخوانید »
 • شروط ۱۲ گانه ضمن عقد

  شروط ضمن عقد ازدواج: شروط ۱۲ گانه و شرط نصف دارایی مرد

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج، شامل دو بخش شرط انتقال بخشی از دارایی شوهر (شرط تصنیف) و شرط وکالت بلاعزل (شروط دوازده گانه ضمن عقد یا طلاق) است. شرط انتقال تا نصف دارایی در مورد انتقال بخشی از دارایی شوهر در متن اسناد رسمی ازدواج چنین آمده است:   + وکالت بلاعزل در قباله ازدواج در مورد وکالت بلاعزل در قباله های ازدواج متن زیر آمده است:   + شروط 12 گانه ضمن عقد شروط 12 گانه ضمن عقد را بیشتر با نام‌های دیگر مانند “شروط ۱۲ گانه عسر و حرج” و “شروط دوازده گانه طلاق” می‌شناسند. در موارد زیر زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. پس مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، به شرح زیر است: 1) استنکاف شوهر از…

  بیشتر بخوانید »
 • مصادیق عسر و حرج زوجه چیست

  عسر و حرج ⚡️ مصادیق عسر و حرج زوجه

  عسر و حرج زوجه عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. و طلاقی که با درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می‌گیرد، از نوع بائن است نه رجعی. زن با اثبات عسر و حرج یا یکی از شروط ضمن عقد نکاح، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در ادامه مصادیق عسر و حرج زوجه را معرفی کرده و به سوالات شما در رابطه با این موضوع توسط گروه وکلای احسان حسینی پاسخ داده می‌شود.     + مصادیق عسر و حرج زوجه علاوه بر مواردی که در قباله ازدواج (شروط 12 گانه ضمن عقد) مشخص شده که زن می‌تواند براساس آن از دادگاه تقاضای طلاق نماید و در ماده 1130 قانون مدنی نیز مصادیقی که زن می‌تواند به سبب آن‌ها، موجب عسر و حرج قرار بگیرد را معرفی کرده است. اما…

  بیشتر بخوانید »
 • نحله

  نحله چیست؟ ⚡️ نحله به چه کسی تعلق میگیرد؟

  دادگاه باید در غیر مورد تعیین اجرت المثل، به درخواست زن، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب بخشش (نِحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید. و این کار باید ضمن رای دادگاه مبنی بر گواهی عدم سازش یا حکم طلاق انجام گیرد. حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، قابل جمع است. در صورتی که در عقد نکاح شرط مالی (شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می‌شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است. اما صرف درج شرط تنصیف دارایی در نکاح نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد…

  بیشتر بخوانید »
 • استرداد جهیزیه

  استرداد جهیزیه ⚡️ با سیاهه و بدون آن

  در این متن به سوالات شما در ارتباط با استرداد جهیزیه توسط گروه وکلای حقوقی و کیفری احسان حسینی پاسخ داده شده است. + آیا دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی است؟ دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأدیه شود. لکن با توجه به مقررات مربوط به طلاق که به‌ موجب آن مقرر شده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت) به ‌صورت نقد می‌باشد.   + آیا سرویس طلا مانند دیگر لوازم منزل مثل ماکروفر و ماشین ظرف شویی و… می‌توان با دعوی استرداد جهیزیه آن را گرفت؟ اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هر چند که در سیاهه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا