کیفری

رفع مسدودی حساب بانکی به دلیل شرط بندی، قمار

قوانین مرتبط با شرط بندی و قمار

ماده 654 قانون مدنی:

قمار و گِروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مَسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی:

ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.

۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری موثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آن‌ها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی:

۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.

۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آن‌ها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.

۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

 

مشاوره حقوقی

پرسش: من چندماه پیش به به اسرار دوستم وارده سایت شرط بندی شدم نمی‌دونستم غیره قانونی هستش یه دوسه بار بازی کردم مبلغی شارژ کردم بعد برداشت کردم که حسابم مسدود شده از دادستانی ۳ روز پیش پیام اومده که پرونده شما برای رسیدگی به دادسرا ارجاع گردیده است پس از دریافت ابلاغیه به دادسرا مربوطه مراجعه کنید سوالم اینکه اگه برم چه اتفاقی میفته آیا نیاز به گرفتن وکیل هست؟


پاسخ مشاور: به بانک مراجعه و دستور قضایی را مطالبه کنید و مطالعه کنید. سپس به دادسرا مراجعه کنید و از جرم بودن موضوع اظهار بی‌اطلاعی کنید. و اولین بار هست که وارد چنین چیزی شدم. احتمالا با یک جریمه نقدی حساب شما باز می‌شود

پرسش: من یک کاربر سایت شرط‌بندی شدم چند ماه پیش اما برداشتی نداشتم و فقط چندبار پول کمی واریز مردم من در خطر بازداشت هستم؟ با وجود اینکه کاربر فعال نبودم؟ در سایت شرط‌بندی فعالیت داشته ام، مجرم شناخته میشوم؟


پاسخ مشاور: صرف یکبار نیز جرم محقق می‌شود بستگی به پیگیری مراجع قضایی دارد. در صورت شناسایی شما مرتکب جرم قمار شده اید.

پرسش: من در یک سایت شرط‌بندی ۲ ماهم بودم بعد متوجه شدم که کارم غیر قانونی است خواستم اصل پولم خارج کنم که با مشکلات فراوانی روبرو شدم و در اخر هم هیچی ندادن. اکنون سوالم اینه ایا من میتونم در مورد واریز پولم به جسابهای ان سایت که پیرینتش دارم بدئن عنوان شرکن در قمار و به دلیل دیگری شکایت کنم که مشکلی بابت قمار برام پیش نیاد مثلا اشتباهی واریز کردم البته در ۲ ماه واریز کردم جمع ۱۸۰ میلیون تومان؟


پاسخ مشاور: پول قابل استرداد است اما قمار جرم است و مجازات دارد.

پرسش: ایا اگر در مورد شکایتم این گونه مطرع کنم از طریق دارا شدن بلا جهت ایشان مساله را پیگیری کنم تا وفق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی برای مساله ساز نمیشود؟ مدارک محکم و کافی برای اثبات حقم چیست؟ بری ارایه شکوایه به دادگاه ایا این مدارک کفایت میکند؟ اگر مدارک پیرینت از حسابم که پول واریز به حساب سایت نمودم به عنوان مدرک محکم محسوب میشود من جدا از واریز از درگاه سایت؟ دو شماره حساب دیگر هم کارت به کارت از عابر بانک واریز کردم و حتما این افراد داخل ایران هستند پیرینت از این واریزهایم فیست از بانک بگیرم؟ در صورت محکوم شدنشان ایا هزینه وکیل دادگاه میتوانم از ایشان بگیرم؟


پاسخ مشاور: می‌توانید به پلیس فتا گزارش کنید. زمان قابل پیش بینی نیست. باید پیگیر باشید.

پرسش: من تو سایت شرط‌بندی شرکت کرده بودم الان حسابم مسدود شده میخوام ببینم چی میشه؟ حکم چه میشود؟


پاسخ مشاور: با توجه به اینکه عمل ارتکابی شما از مصادیق قمار می‌باشد تا زمان مشخص شدن تکلیف پرونده حساب مسدود خواهد بود و در صورت اثبات دارای مجازات قانونی حبس و شلاق است.

پرسش: شخصی به من گفت از کارتت در صرافی مجاز میخواهد استفاده بشه و این تراکنش‌ها کاملا قانونی هستند و حدود ۲۰ روز از حسابم بدون اطلاع من در سایت شرط‌بندی استفاده کرد و الان حسابم مسدود و کارم به دادگاه کشیده شده خواستم بپرسم چطور میتونم ثابت کنم از که بی‌گناه هستم؟


پاسخ مشاور: موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهید و شکایت خود را علیه این شخص در دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید.

پرسش: حساب یکی از بانکام مسدود شده بود گفتن از سمت پلیس فتا. رفتم پلیس فتا گفت شما به علت تبلیغ سایت شرط‌بندی حسابت مسدود شده یه تعهد گرفت که پیج مال خودمه از جرم سایت شرط‌بندی اطلاع نداشتم. و دیگ تکرار نمیکنم گفت پرونده میفرسم دادسرا مشکلی پیش نمیاد. چقد حقیقت داره واقعا مشکلی پیش نمیاد و این که اگه من میزدم زیرش پیج میگفتم مال من نیس چی میشد متوجه میشدن مال خودمه؟


پاسخ: هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

پرسش: نفر ۱ حسابش مسدود شده توسط فتا به دلیل شرط‌ بندی فوتبال و مبلغ رو به نفر ۲ واریز کرده نفر ۲ هم حسابش به عنوان پول سرقتی مسدود شده رفتیم حضوری پیش فتا مسئله رو پیگیر شدیم گفتن شاکی فوت کرده یا گفتن شاکی رضایت نمیده و یا اینکه برکردین شهرستان خونتون ما خودمون تماس میکیریم الانم چندین ماهه ازش گذشته خبری نشده نه حساب باز شده نه اینکه از سامانه ثنا برامون ابلاغیه اومده سوالم اینه اخر این قضیه چی میشه چون ما رفتیم پیششون که پول شاکیو بهشون برگردونیم فتا گفتش که شاکی رضایت نمیده.


پاسخ مشاور: باید صبر کنید تا بازپرس تعیین تکلیف کنه، البته میتونید از طریق وراث شاکی هم پیگیر بشین ببینید اونها حاضر به رضایت دادن هستن؟ اگر اونها رضایت بدن ممکنه، دستور رفع مسدودی صادر شود.

پرسش: من به اصرار دوستانم وارد سایت شدم و فقط یک بار بازی کردم و در امدم از سایت اومدم بیرون هیچ پیامکی از دادستان برام نیومده و بعد 3 ماه حساب من محدود شده فقط نمیتونم کارت به کارت کنم الان من باید چیکار کنم که حسابم از محدود بودن در بیاد؟ آیا اگر به بانک کارت مورد نظر مراجعه کنم کارم درست میشه؟


پاسخ مشاور: ابتدا باید به بانک مراجعه کنید تا علت محدود شدن حساب خود را متوجه شوید. سپس اگر لازم بود اقدامات قانونی انجام دهید.

پرسش: من حسابم بخاطر فعالیت درسایت شرطبندی بسته شده بود بعدازمدتی دادگاه وفلان ی هفته پیش جریمه نقدی پرداخت کردم وازدادگاه حکم قضایی گرفتم به پلیس فتادادم تاحسابم رفع بشه حالای هفتس ازروش ردشده چقدرمیکشه حسابم بازشه؟


پاسخ مشاوره حقوقی: زمان مشخصی ندارد و باید حضورا پیگیری نمایید.

پرسش: حساب شما به دلیل ظن به شرکت در سایت قمار و شرط بندی مسدود گردیده است. لطفاً در صورت هرگونه ابهام یا سوال به بانک مراجعه فرمایید.سلام من باید برم بانک چه جوابی بدم.


پاسخ مشاور: بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل مشورت نمایید.

پرسش: من در یکی از سایت ها وارد شدم و چند ماه از سایت استفاده کردم فقط واریزی داشتم ویک برداشت داشتم بعد از چند وفت برام پیام از اومد که حسابم مسدود شده است رفتم بانک گفتند باید برید دادگاه و من نمی دونم چی کار بکنم که حسابم رفع مسدودیت بشه من الان چی کار بکنم؟


پاسخ مشاور: به شعبه ای که بانک گفتند باید مراجعه کنید و دلیل مسدودی حساب را جویا شده و سپس اقدامات مربوطه را خود یا همراه وکیل انجام دهید.

+ پرسش: حدودا مبلغ ۲۰۰ میلیون در عرض ۱۰ روز در سایت شرط‌بندی از دست دادم. انتقال پول به سایت یا از طریق کارت به کارت بانک داخلی بود یا از طریق ووچر…، تقلب خود سایت در بازی‌ها مشهود شد و زیرکانه سایت قربانی‌های خود را بیشتر به کام خود می‌کشد. می‌خواستم بدونم با توجه به پرینت حساب بانکی مبالغی را که کارت به کارت کردم و با توجه به لیست تراکنش‌های من در خود سایت مبالغی را که با ووچر… شارژ کردم می‌تونم پس بگیرم؟ آیا در این طرح شکایت، من مجرم شناخته میشم و از نظر قانونی مشکلی برای من پیش میاد؟


– پاسخ: 0

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

  1. سلام حسابم بخاطر واریز پول به سایت شرط بندی مسدود شده کی باز میشه اصلا برداشت نداشتم کل پولمم تو اون حسابم چیکار کنم

    1. سلام
      اگر احضاریه براتون نیومده به بانکی که حساب باز کردین مراجعه کنید و به مرجعی که میگن براری رفع مسدودی حساب مراجعه کنید.

  2. سلام، من ساکن شیراز هستم. کارت بانکی خودم رو چندوقت پیش گم کردم، بعد از یک مدت احضاریه اومد که شخصی در لرستان از من و یکی دیگه که همشهری خودشونه شکایت کرده مبنی بر اینکه ۲۲ میلیون پول به حسابمون زده، در حالی که من هیچکدوم رو نمی‌شناختم. بعد از اینکه من به دادگاه لرستان رفتم به خاطر اینکه شاکی و اون یکی متهم نیومده بودن، قاضی حکم به ابطال دادخواست دادن. الان من چجوری حسابم رو درست کنم؟ رای دادگاه رو ببرم پلیس فتا کافیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا