کیفری

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

خلاصه رای نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی:

1- عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند.

2- ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.

رای دادگاه بدوی رابطه نامشروع پیامکی

در خصوص اتهام ۱) آقای م. ل. فرزند ر. ، ۳۱ ساله، اهل و ساکن تهران ۲) خانم ف. ک. فرزند الف. ، ۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا، موضوع شکایت خانم ن. الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م. ر. ، خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را نموده است متهم ردیف اول شدیداً منکر ارتکاب بزه و رابطه بوده و خلاصتاً بیان داشته است که از خط همراه وی همسرش سوء استفاده نموده است و اصلاً متهمه را نمی‌شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه‌ای با خانم متهمه نداشته است.

متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار و اعتراف به این که پیامک‌ها از سوی وی ارسال گردیده و شخصی که طرف و مخاطب وی بوده آقای م. ل. بوده است و خلاصتاً بیان داشته است که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با مشارالیه ارتباط برقرار نموده و آقای متهم خودشان را مجرد معرفی کرده‌اند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال ۸۶ بوده و پس از چند سال مجدداً وی (آقای ل.) این ارتباط را شروع کرده و چون آقای متهم دچار بحران روحی بودند اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیداً از عملکرد خود نادم و پشیمان بوده و بیان داشته است که تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است.

شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و تقاضای مجازات همسرش را نموده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در متن پیامک‌های ارسالی خانم ک. هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متن‌های مذکور بسیار مذموم و ناپسند بوده و از این حیث قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف نظر از دفاعیات کاملا غیرموجه آقای متهم مبنی بر این که هیچ گونه رابطه‌ای در حد اقرار و اعتراف متهم دیگر با وی نداشته است.

نظر به این که این دادگاه از متن پیامک‌ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون گذار که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است احراز نمی‌نماید، فلذا به لحاظ‌عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است.

اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی‌معنی بود و با عنایت به وجود پیامک‌های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده ۶۳۷ قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م. ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌گردد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف. ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۱۵-۹۳۱-۱۲/۳/۱۳۹۳ تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده‌اند مستنداً به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

– شماره دادنامه قطعی: 9309970270200299

جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری در مشهد با شماره تلفن زیر هماهنگ نمایید.

09157791349

قوانین مرتبط

ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (بغل کردن – باهم خوابیدن) ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ماده 38 قانون مجازات اسلامی:

جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[ وکیل مرتبط: وکیل کیفری ]

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

  1. سلام آیا ابراز علاقه و عشق به همجنس از طریق پیامک جرم محسوب می‌شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا