وکیل مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد

مراحل پرونده شرب خمر:

1. دستگیری: شروع پرونده با دستگیری فرد توسط نیروی انتظامی.

2. تشکیل پرونده: در کلانتری، پرونده تشکیل می‌شود با استفاده از اقرارنامه متهم و مدارک موجود.

3. مختومه کردن پرونده: پس از تکمیل پرونده، آن در کلانتری مختومه شده و به دادسرا ارسال می‌شود.

4. ارسال به دادسرا: پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال می‌شود تا روند قضایی آغاز شود.

5. احضار متهم: دادیار متهم را برای ادای توضیحات احضار می‌کند و متهم در جلسه خود اقرار می‌کند.

6. صدور قرار وثیقه: دادیار در صورت لزوم، قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می‌کند و متهم با ارائه وثیقه موقتاً آزاد می‌شود.

7. صدور قرار مجرمیت: با توجه به اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر می‌کند.

8. ارسال به مجتمع قضایی کیفری: پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده می‌شود.

9. رسیدگی دادگاه: پس از ارجاع به دادگاه صالح، وقت رسیدگی تعیین می‌شود و قاضی مستندات و دفاعیات متهم را بررسی کرده و رای مقتضی را صادر می‌کند.

10. نقش وکیل: وکیل می‌تواند در تمامی مراحل پرونده تأثیر بسزایی داشته باشد، اما به‌ویژه قبل از صدور کیفرخواست (قبل از جلسه بازپرسی)، بهتر است حتماً از خدمات یک وکیل شرب خمر در مشهد استفاده کنید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری در مشهد با شماره تلفن زیر هماهنگ نمایید.

09157791349

مجازات شرب خمر

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر (به معنی آنچه سبب سکر و مستی شود) از قبیل خوردن، تزریق و تدخین (به معنای دودکردن آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

حد مصرف مسکر، 80ضربه شلاق است.

شخص غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد.

و هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

 

مجازات دایر کردن محل شرب خمر

طبق ماده 704 قانون مجازات اسلامی، هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ضربه شلاق و یا از 60 تا 200میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

 

مجازات ساخت مشروبات الکلی

طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا 74ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا یاد شده محکوم می‌شود.

 

مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی

طبق ماده 703 قانون مجازات اسلامی، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا 74ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

درخصوص مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

 

جرم مشروبات الکلی برای بار اول

جرم مصرف مشروب برای بار اول، همان 80 ضربه شلاق است و بین دفعه اول و دوم برای شخص فرقی نمی‌کند و حکم همان 80 ضربه شلاق است.

 

حکم گرفتن مشروب در ماشین

وکیل مشهد پاسخ می‌دهد، در صورتی که بیش از 20لیتر مشروبات الکلی با ماشین حمل شود، در صورت کشف مشروبات توسط نیروی انتظامی، ماشین به نفع دولت ضبط می شود. البته این مورد در صورتی است که مالک ماشین اطلاع داشته باشد در صورتی که از وجود مشروب در ماشین اطلاع نداشته باشد به پرداخت قیمت معادل ماشین محکوم می‌شود.

 

+ جرم نگهداری مشروبات الکلی در خانه

مجازات جرم نگهداری مشروب در خانه 6ماه تا 1سال حبس و تا 74ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان 5برابر ارزش کالا (مشروبات) می‌باشد. که این مورد شامل مشروبات دست ساز و مشروبات خارجی نیز می‌باشد.

– حکم شرعی نگه داشتن مشروب در خانه

از نظر نظر آیت الله مکارم شیرازی، نگه داشتن مشروب در خانه، حرام است و موجب تعزیر مى‌باشد، مگر در مواردى که غرض مهمى باشد یا بخواهند آن را تبدیل به سرکه کنند.

 

جریمه نقدی حمل مشروبات الکلی چقدر است؟

طبق پاسخ وکیل کیفری به این سوال، جریمه نقدی برای حمل مشروبات الکلی به میزان پنج برابر ارزش مشروبات الکلی که از شخص کشف شده می‌باشد. پیشنهاد می‌شود.

 

حداقل کاری که وکیل شرب خمر می‌تواند برای شما انجام دهد، گرفتن تخفیف از مجازات درنظر گرفته شده در قانون برای مصرف، ساخت، نگهداری یا حمل مشروبات الکلی است.

 

مشاوره حقوقی با وکیل شرب خمر مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد می تواند در دعاوی مرتبط با این موضوع شامل مصرف مسکر (مشروبات الکلی)، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، فروش و یا در معرض فروش قراردادن، حمل، ساختن، وارد نمودن مشروبات الکی به کشور (قاچاق مشروبات الکی)، دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت کردن مردم به محل شرب خمر و … مشاوره حقوقی بدهد.

رفع توقیف خودرو به دلیل حمل مشروبات الکلی

+ پرسش: یکی از دوستانمون یک کامیون داشت که ۲۴ عدد شیشه مشروب توی کامیون بود و کامیون دست راننده بود اما صاحب ماشین هیچ اطلاعی نداشته و الان ماشین به مدت سه ماه توقیف شده. برای آزادی ماشین چه کار باید کرد؟

– پاسخ: هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. مالک کامیون می‌بایست با اسناد و مدارکی در شعبه دادسرا اثبات نماید که اطلاعی در مورد حمل مشروبات الکلی نداشته است.

 

مجازات رانندگی در حالت مستی

+ پرسش:  متاسفانه برای اولین بار بنده را در حین رانندگی پلیس راهور گرفته و بعد از متوجه شدن بوی مشروب از دهن من مرا به کلانتری تحویل داد و پرونده برای من تشکیل داده شد. یک شب را در بازداشتگاه گذراندم، ماشینم را توقیف کردند، گواهینامه‌ام را گرفتند و فردای آن روز مرا به دادسرای وزرای تهران فرستادند و پس از حضور در مقابل دادیار شعبه و گفتن این که دوستانم به من این مشروب را ندانسته داده‌اند و من با علم قبلی آنرا نخورده‌ام با دادن 10 میلیون تومان وثیقه آزاد شدم و گفتند تا آماده احضاریه جهت رای دادگاه منتظر بمانم و الان نگرانم که چه حکمی قرار است برای من صادر شود علی الخصوص 80 ضربه شلاقی که می‌گویند حد است و باید خورد و نمی‌توان آنرا خرید و همچنین گرفتن گواهینامه به مدت 6 ماه.

سوال بنده حقیر این هستش که چه حکمی برای من قاضی قرار است صادر کند؟  آیا شلاق هم دارد؟ اگر دارد آیا روشی هست که بتوان خریدشان یا کاری کرد که به شلاق خوردن نرسد؟ چون واقعیت اصلا در شأن و شخصیت و موقعیت اجتماعی و خانوادگی من همچین چیزی خیلی سنگین تمام می‌شود و شدیدا روز و شب من را این فکر پر کرده که چکار بکنم که به این وضع مجازات دچار نشوم.  قبول این مجازات برای کسی که مقدار کمی آبجو خورده و بعد از 6 ساعت توسط پلیس گرفته شده بدون اینکه مست باشد و این همه مجازات خیلی سخت است.

– پاسخ: برای رانندگی در حالت مستی دو  نوع مجازات می توان متصور شد. 1- مجازات راننده برای مصرف مشروب که 80 ضربه شلاق حدی است. 2- مجازات تصادف رانندگی در حالت مستی که موجب تشدید مجازات خواهد شد ولی طبق گفته ها، مشمول شما نخواهد شد.

با توجه به اینکه اقرار در دادگاه و نحوه دفاع شما در برابر قاضی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد و میتواند رای را به نفع یا به ضرر شما تغییر دهند توصیه می‌نمایم به اخذ وکیل در پرونده مبادرت نمایید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری در مشهد با شماره تلفن زیر هماهنگ نمایید.

09157791349

2 دیدگاه

  1. سلام من و دوستم را به اتهام شرب خمر دستگیر کردن داخل کلانتری تست الکلمون مثبت شد شب بازداشتگاه بودیم صبح بردنمون دادگاه پیش یه آقایی که نمیدونم دادیار بود دادستان بود یا قاضی من به ایشون گفتم یه لیوان دلستر خوردم و بعد از این که دیدم مزه خوبی نداره دیگه نخوردم و اگه الکل داشته من نمیدونستم که الکل داره. الان داخل ابلاغیه نوشته اقرار صریح متهم به شرب خمر. اینا که من گفتم اقرار صریح به خوردن مشروب نبود اگه بخوام اعتراض کنم میشه؟ داخل متن اعتراض چی بنویسم؟ اگه اعتراضمو قبول نکردن میتونم کلا انکار کنم و اینکه انکار بعد از اقرار مورد پذیرشه و سوال آخرم اینکه دادگاه رای رو صادر میکنه یا باز ابلاغیه برام میاد که برم ازخودم دفاع کنم؟

    1. باسلام
      قبل از صدور رای جلسه رسیدگی برگزار و می‌توانید از خود دفاع نمایید. و در صورتی که در صورتجلسه مذکور همین مواردی که فرمودین نوشته شده باشد می‌توان به آن استناد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا