آیین دادرسی

استعلام ثبتی ملک توسط دادگاه

دادگاه موظف است در اولین جلسه رسیدگی، نسبت به وضعیت ثبتی ملک مورد دعوی استعلام بعمل آورد. در ادامه نمونه استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط دادگاه را مطالعه خواهید کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف. ک. با وکالت الف. بطرفیت خوانده س. ه.ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 65/6/7 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی به استناد بند 14 ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از ماترک پلاک ثبتی 3404/1022 بخش 11 تهران با وصف پاسخ استعلام بشماره 28711 و نیز پس از چندین جلسه دادگاه وکیل خواهان شماره پلاک ثبتی را به شماره 3104/1022 ( 3104/1022) اعلام داشته لذا دادگاه مستندا به ماده 84 بند (4) قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر به ماده 89 قانون مارالذکر قرار رد دعوا را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای الف. ش. وکیل دادگستری بوکالت از آقای الف. ک. فرزند م. بطرفیت آقای س. ه.ن. فرزند سید ع. مبنی بر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 951 مورخ 94/9/16 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوی تجدیدنظر خواه با این استدلال که چون شماره پلاک ثبتی ملک مورد دعوی را اشتباه اعلام کرده اند به استناد ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است بدین شرح که پلاک ثبتی مورد دعوی که اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سهم خواهان مطالبه شده 1022 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 تهران می باشد اما در متن دادخواست اشتباها پلاک اصلی را 3404 درج نموده اند اما وکیل خواهان در جلسه 93/6/30 صفحه 50 پرونده پلاک صحیح را اعلام داشته اما دادگاه بدوی در حالیکه در اولین جلسه می بایست وضعیت ثبتی را استعلام کند به این وظیفه خود عمل ننموده و پس از تشکیل جلسات دادگاه و تحقیق از شهود و ارجاع امر به کارشناس بدوی و هیئت سه نفره مبادرت به استعلام وضعیت ثبتی نموده علیرغم اینکه در حین رسیدگی طرفین هم وقت خود را صرف کرده اند و هم هزینه هائی را متحمل شده اند مضافا که علیرغم اعلام پلاک صحیح در جلسه 93/6/30 همکار محترم در تاریخ 94/5/27 یعنی یکسال بعد مبادرت به استعلام نموده است و آخرالامر نیز مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است حالیه با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظر خواه در جلسه 93/6/30 پلاک ثبتی را اعلام داشته اما دادگاه بدوی به آن توجه نکرده و همان پلاک اشتباه را آنهم قریب دو سال پس از طرح دعوی استعلام کرده و در این اثناء تجدیدنظر خواه هزینه متحمل شده و وقت خود را برای رسیدگی به دعوی صرف نموده و با توجه به اینکه برای احرازسمت حداکثر دادگاه مکلف به استعلام وضعیت ثبتی دراولین جلسه دادگاه بوده سپس مبادرت به رسیدگی و صدور قرار اعدادی می نمود لذا این دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.

 

مشاوره حقوقی

+ پرسش: دو نفر از من شکایت کلاهبرداری، اخاذی و ایجاد مزاحمت کرده بودن و دادیاری منع تعقیب صادر کرد. من هم بعد از اون شکایت افترا کردم. با استناد اون منع تعقیب، دادیاری پرونده من رو منع تعقیب زد و من اعتراض کردم پرونده رفت دادگاه. الان در روند پرونده این متن رو زده، منظورش چیه؟ نامه صادره به شماره …… مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ با موضوع «تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک» و گیرنده «حوزه ثبت ملک سقز» ثبت گردید.


– پاسخ:  دادگاه از اداره ثبت مربوطه استعلام (گردش) ثبتی کرده است تا بتواند با توجه به پاسخ اداره ثبت در مورد شکایت شما رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا