خانواده

نفقه بعد از طلاق زن

نفقه، جایگاهی مالی است که جهت رفع نیازهای زنان همچون خوراک، پوشاک و سایر موارد اساسی دیگر، پرداخت می‌گردد. در طول دوران ازدواج، پرداخت نفقه به عهده‌ی شوهر قرار دارد. بلافاصله پس از صدور گواهی طلاق، پرداخت نفقه بعد از طلاق زن به دو صورت زیر الزامی است: ابتدا، در صورتی که همسر باردار باشد، نفقه تا پایان دوران بارداری شامل می‌شود. در دستور دوم، پرداخت نفقه تا پایان مدت عده در طلاق رجعی بر عهده شوهر می‌باشد.

یکی از حقوق مهمی که زنان به موجب ازدواج آن را می‌یابند، حق دریافت نفقه است. به طور کلی، در این مسئله، مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده شوهر است و این شامل نفقه زن و نفقه فرزندان است. با این حال، اگر زن از شوهر خود تمکین نکند، حق نفقه‌اش قطع نمی‌شود.

در دوران ازدواج، پرداخت نفقه به عهده شوهر است، اما در برخی موارد، زوجین ممکن است با اختلافاتی مواجه شوند که به طلاق منجر می‌شود. در این حالت، سوالاتی مانند این که آیا زن بعد از طلاق نیز مستحق نفقه است، مطرح می‌شود.

در این مقاله، ابتدا به تعریف نفقه زن می‌پردازیم و سپس بررسی می‌کنیم که مسئولیت پرداخت نفقه به چه کسی تعلق دارد. در نهایت، به سوال اصلی پاسخ می‌دهیم که آیا زن بعد از طلاق نیز مستحق نفقه است؟ با ما همراه باشید تا این موضوعات را به طور دقیق بررسی کنیم.

» نفقه چیست؟

مطابق با ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، زوجینی که به صورت دائمی ازدواج کنند، زن حق دریافت نفقه از شوهر خود را دارد و شوهر نیز مکلف است که در طول زندگی مشترک، نفقه را به همسر خود پرداخت کند.

به طبق مصوبه قانون ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زن شامل مسکن، لباس، خوراک، اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و سایر نیازهای زن می‌باشد. به طور کلی، نفقه به معنای پرداخت مالی برای رفع نیازهای زن است تا بتواند زندگی کند.

آنچه که از این ماده مشخص است، این است که ملاک پرداخت نفقه به زن، حتی در صورتی که زوجین از هم جدا شده باشند، صرفاً وضعیت مالی مرد نیست. بنابراین، تمام نیازهای متناسب با شرایط و نیازهای معمول زن، توسط شوهر باید تامین شود. البته در این ماده، به برخی از مصادیق نفقه زن اشاره شده است، اما نیازهای متناسب با شرایط و نیازهای مختلف زنان، یکسان نیست و باید با توجه به شرایط زن، میزان نفقه تعیین شود.

» مسئولیت پرداخت نفقه

همواره در جامعه‌های انسانی، روابط خانوادگی به عنوان پایه‌ی اصلی اجتماع شناخته می‌شود. در این روابط، مسئله‌ی نفقه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح است. نفقه به معنای پرداخت مالی برای رفع نیازهای زن و فرزندان است و موجب تامین هزینه‌های معیشتی آن‌ها می‌شود. در این راستا، در قوانین مختلفی مانند قانون مدنی، ماده‌ی مربوط به نفقه تعریف شده و شرایط و مسئولیت‌های پرداخت آن مشخص شده است. در ادامه، به بررسی مفهوم و شرایط پرداخت نفقه، همچنین نحوه اعمال ضمانت اجرایی در صورت عدم پرداخت نفقه پرداخته خواهد شد.

📌 ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند که در عقد دائم، مسئولیت پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است. به عبارت دیگر، در طول زندگی مشترک، مرد موظف است نفقه‌ی همسر خود را پرداخت کند. در صورتی که مرد نتواند نفقه را پرداخت کند، دو نوع ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد:

✅ ضمانت اجرایی کیفری

به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از امور خانواده، هر کسی که به حالت مالی قادر است و نفقه را به همسر خود پرداخت نکند، یا سایر افراد واجب النفقه از پرداخت آن امتناع کنند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.

✅ ضمانت اجرایی حقوقی

برای اعمال ضمانت اجرایی حقوقی عدم پرداخت نفقه، زن باید ابتدا دادخواست دریافت نفقه را تنظیم کند. سپس با مراجعه به دادگاه خانواده، می‌تواند نفقه‌ی خود را مطالبه کند. در این صورت، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند. اگر مرد هنوز هم از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند با استناد به همین موضوع، برای اخذ حکم طلاق اقدام کند.

» نفقه بعد از طلاق زن ؛ شرایط و مسئولیت‌ها

در این بخش، به بررسی موضوع نفقه بعد از طلاق زن می‌پردازیم. در این رابطه، باید به این نکته اشاره کرد که، بر خلاف مرد که پس از طلاق مسئولیت پرداخت نفقه فرزندان را بر عهده دارد، پرداخت نفقه به همسر سابقش الزامی نیست. با این حال، در دو حالت خاص، مرد موظف به پرداخت نفقه بعد از طلاق زن می‌باشد:

✅ بارداری زن

در این صورت، مرد موظف است تا زمان پایان بارداری و وضع حمل همسر سابق خود، به او نفقه پرداخت کند. با این حال، پس از زایمان، مرد دیگر نیست که موظف به پرداخت نفقه به زن باشد، با این حال، مرد همچنان موظف است به فرزند خود نفقه بپردازد و تعدیل نفقه در این مورد رخ خواهد داد.

✅ طلاق رجعی

در صورتی که طلاق زوجین از نوع رجعی باشد، مرد موظف است تا پایان عده طلاق، به همسر سابق خود نفقه پرداخت کند. همچنین، زن می‌تواند تا پایان عده در منزل مرد سکونت کند، با این حال، این شرط به این شرط بستگی دارد که علت طلاق نشوز بودن زن نباشد. در مواردی که طلاق به صورت طلاق بائن صورت گرفته باشد، زن حق نفقه در دوران عده نخواهد داشت.

به طور کلی، پرداخت نفقه بعد از طلاق زن، بستگی به شرایط خاص مربوط به هر مورد دارد و در صورتی که شرایط لازم برای پرداخت نفقه فراهم باشد، مرد موظف به پرداخت آن است.

» تکلیف نفقه بعد از طلاق توافقی ؛ حالت‌ها و شرایط

در این مطلب، به بررسی تکلیف نفقه بعد از طلاق توافقی می‌پردازیم. در این رابطه، دو حالت پیش می‌آید که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

1. عدم تمکین زن: در صورتی که زن بعد از طلاق توافقی از همسر خود تمکین نکند، حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

2. نفقه معوقه: در صورتی که زن قبل از طلاق توافقی از شوهر خود تمکین کرده باشد، مرد موظف است که نفقه این دوران را به او پرداخت کند.

لازم به ذکر است که بسیاری از زنان در هنگام طلاق توافقی به دنبال رضایت مرد برای انجام طلاق هستند و به این حق خود چشم پوشی می‌کنند تا سریع‌تر به خواسته خود برسند. اما در این مورد، بهتر است از یک وکیل طلاق توافقی کمک گرفته شود تا حقوق زن رعایت شود و از اینکه به طور ناخواسته از حق خود صرفنظر کند، جلوگیری شود.

به طور کلی، در موارد طلاق توافقی، تکلیف نفقه بعد از طلاق بستگی به توافقات دو طرف دارد و در صورتی که زن به خواسته‌ی خود تمکین کرده باشد، مرد موظف به پرداخت نفقه معوقه است.

 

مشاوره حقوقی

+ پرسش: زوج به مبلغ ۵۰ میلیون نفقه معوقه محکوم شده. اجرائیه صادر شده و اعسار زده که به پرداخت ۲۰ میلیون پیش قسط و ماهانه ۳ میلیون محکوم شده که هنوز رای اعسار قطعی نشده است و فرصت اعتراض داره. جلسه طلاق ۱۰ روز بعد از جلسه اعسار نفقه بود که در آن زوجه اعلام کرد که ۱۹۵ سکه از ۲۰۰ سکه و همچنین نفقه معوقه و اجرت‌المثل را می‌بخشم و طلاق می‌خواهم. زوج در جلسه دادگاه این موضوع را نپذیرفته است و اعلام کرده که با طلاق مخالف است. حال اگر رای طلاق اینگونه صادر شود که زوج باید در قبال بخشش ۱۹۵ سکه و نفقه معوقه و اجرت‌المثل توسط زوجه، به دفترخانه برود و زوجه را طلاق دهد و زوج نیز که مخالف طلاق است به این رای اعتراض بزند و پرونده به طول بینجامد، تکلیف نفقه تعیین شده چیست؟ آیا زوج باید پرداخت نفقه معوقه را انجام دهد؟ یا اینکه صبر کند تا رای طلاق قطعی شود و هر زمان که رای طلاق در تجدیدنظر یا دیوان نقض شد و دادخواست طلاق رد گردید شروع به پرداخت نفقه معوقه کند؟ چون ممکن است الان زوج نفقه معوقه را بپردازد و ۱ سال دیگر رای طلاق تایید شود و یکی از شروط طلاق هم که بخشش نفقه توسط زوجه بوده احراز نشود، چون این مبلغ توسط زوج پرداخت شده.


– پاسخ:  زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه تا زمان تعیین تکلیف نهایی راجع به طلاق می باشد.

+ پرسش: تیرماه سال قبل دادخواست نفقه دادم و در بهمن با رد تمکین زوج، مستحق دریافت نفقه معوقه و جاریه شدم که زوج تجدیدنظرخواهی کرد و اکنون در شعبه تجدیدنظر در وقت نظارت است. در این ۱۳ ماه زوج متناوب مبالغ اندکی رو که جمعا ۶ میلیون تومن هست در ۱۰ ماه به حسابم ماهیانه واریز کرده. پس از قطعیت حکم مطمئن هستم که زوج جهت جلوگیری از طلاق مابقی نفقه معوقه رو پرداخت خواهد کرد. اگر اکنون که حکم نفقه قطعیت نیافته دادخواست طلاق به استناد عدم پرداخت نفقه ثبت کنم، می‌توانم آن را بهانه‌ای برای طلاق قرار دهم؟ (هدفم این است که وانمود کنم زوج بعد از ثبت دادخواست طلاق، نفقه را پرداخت نموده و شرط ضمن عقد یا شرایط عسروحرج احراز شده).


– پاسخ: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد و در دادگاه ثابت شود و همچنان پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ترک انفاق، نفقه پرداخت نشود، زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از آن می تواند اقدام به طلاق نماید.

گرد آورنده
احسان حسینی

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا