خانواده

نفقه فرزند چقدر است؟ ⚡️ مبلغ نفقه فرزند در 1403

نفقه فرزند بر عهده پدر خانواده است و طی همین نکته سوالاتی پیش می‌آید. اعم از اینکه مبلغ نفقه فرزند چقدر است، اگر توسط پدر پرداخت نشد باید چکار کرد یا نفقه‌ای که تعیین شده مبلغش کم هست و چطور میشه افزایش داد. در ادامه گروه حقوقی احسان حسینی اقدام به پاسخ به این سوالات نموده است.

ماده 1199 قانون مدنی

نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب. در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

+ آیا محاسبه آنلاین نفقه فرزند امکان پذیر است؟

خیر امکان محاسبه آنلاین نفقه وجود ندارد. به دلیل اینکه در ایران میزان نفقه فرزند توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و در تعیین میزان نفقه فرزند، میزان درآمد و توان مالی پدر ملاک است و میزان نیاز فرزند، معیار تصمیم گیری محسوب نمی شود.

+ تعدیل نفقه فرزند چه شرایطی دارد؟

برای تعدیل نفقه فرزند باید حداقل چند ماه (حداقل ۶ماه) از تعین نفقه قبلی گذشته باشد تا شورای حل اختلاف قبول نماید. و چند ماه بعد از تعیین نفقه قبلی، می‌توان به تورم و بالارفتن هزینه‌های فرزند، افزایش درآمد پدر و … استناد و دادخواست تعدیل را مطرح رد. و در صورتی که شورای حل اختلاف منطقه درخواستی، حاضر به پذیرش دادخواست شما نیست، اگر مقدور باشد می‌توانید آدرس خوانده را تغییر داده تا از طریق شورای دیگری به موضوع رسیدگی شود.

+ آیا دریافت نفقه برای فرزند ۱۷ساله امکان‌پذیر است؟

پدر مکلف به پرداخت نفقه به فرزندان خویش است و فرزندان نیز همواره و مخصوصا بعد از طلاق، مستحق دریافت نفقه می‌باشند. حتی در زمانی که وکالت طلاق، زوجه داشته باشد و در طلاق نامه ذکر شده باشد که مهریه‌شان در ازای فرزند می‌بخشند و تمام هزینه‌های نگهداری فرزند و تحصیل تا ازدواج فرزندان تماما برعهده‌شان هست و از زوج درخواست مالی ندارند.

+ برای تعدیل مبلغ نفقه فرزندان چه کاری باید انجام داد؟

با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید نسبت به ارسال دادخواست تعدیل نفقه اقدام کرد. و دلایلی که می‌توان برای افزایش نفقه آورد شامل تورم، گرانی و حتی افزایش درآمد زوج باشد.

+ نفقه فرزندی که چندین سال پرداخت نشده، با نرخ روز محاسبه می‌شود؟

چون میزان نفقه فرزند در حکم دادگاه قید شده است و در مرحله اجرای حکم بوده، و همچنین اگر تقاضای تعدیل هم تاکنون نشده باشد، نفقه با نرخ قبلی محاسبه و پرداخت می‌شود. از تاریخی که تقاضای درخواست تعدیل نفقه فرزند، در دادگاه ثبت و اجرا شود، از آن به بعد با نرخ کارشناسی جدید نفقه قابل محاسبه می‌باشد. و جمع مبالغ پرداخت نشده، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نفقه فرزند - نفقه معوقه فرزند
نفقه معوقه فرزند

+ بعد از تعدیل مبلغ نفقه فرزند، پرداخت نفقه با مبلغ جدید، از چه زمانی است؟

بعد از قطعیت رای صادر شده، تاریخ شروع پرداخت تعدیل در رای صادره درج شده است و پس از صدور اجراییه باید پرداخت شود.

+ میزان نفقه فرزند دانشجو چقدر است؟

این مقدار توسط وکیل قابل پیش بینی نیست. میزان نفقه را کارشناس تعیین خواهد کرد و کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن درآمد پدر و اوضاع و احوال مالی وی و شرایط فرزند دانشجو نفقه را تعیین می‌کند. و بعد از تعیین نفقه امکان اعتراض برای تعدیل نفقه وجود دارد.

+ در صورت خودداری از پرداخت نفقه فرزند، چطور می‌توان آن را دریافت کرد؟

در صورت عدم پرداخت نفقه‌ای که به پرداخت آن پدر محکوم شده، زوجه می‌تواند از شعبه مربوطه درخواست صدور اجراییه نموده و نهایتا با انجام استعلام سه گانه برای توقیف اموال، توسط اجرای احکام، اموال و حساب‌های ایشان توقیف خواهد شد.

+ آیا منظور از درآمد پدر حقوق ثابت است یا مواردی مانند اضافه کار و ماموریت تاثیر دارد؟

میزان نفقه توسط کارشناس رسمی دادگستری بستگی تعیین می‌گردد، و کارشناس میانگین مجموع درآمد پدر را ملاک قرار خواهد داد و شما هر آنچه که تمکن مالی ایشان را ثابت کند می‌توانید به کارشناس ارائه کنید، ولی تصمیم نهایی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

 

نفقه هزینه تحصیل فرزند

اگر پدری با وصف استطاعت مالی خرج و هزینه فرزند دانشجو را ندهد آیا از جهت کیفری و حقوقی موضوع قابل رسیدگی است؟

نفقه اقارب واجب‌النفقه مندرج در ماده 1204 قانون مدنی اعم از مسکن: البسه، غذا و اثاث‌البیت به قدر حاجت، منحصر به مواد مذکور در ماده موصوف نبوده، نیازمندی‌های ضروری زندگی مانند هزینه‌های درمان و دارویی و سوخت و تحصیل را به میزان متعارف و به اندازه حاجت در برمی‌گیرد و هزینه‌های مذکور، قابل مطالبه از پدری که نسبت به فرزند خود ترک انفاق کرده، می‌باشد. هر‌کس که با داشتن استطاعت مالی از تادیه نفقه اشخاصی واجب‌النفقه امتناع کند، در صورت شکایت مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مستوجب تعقیب و تعیین عقوبت کیفری خواهد بود.

ماده 47 قانون حمایت خانواده:

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره – در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

 

» نمونه رای نفقه فرزند با نظریه کارشناسی

در خصوص دادخواست خانم ب. ن. با وکالت خانم ن. بطرفیت آقای م.ح. ن. با وکالت بعدی آقای ج. به خواسته تعیین نفقه ماهانه باعنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق شناسنامه شماره… بنام خواهان به پیوست پرونده ،رابطه بنوت و فرزندی بر قرار است و در مورد خواسته خواهان با توجه به اینکه نفقه فرزند تا زمان ازدواج و یا اشتغال بعهده پدر می‌باشد و اینکه خوانده و وکیل وی در قبال دعوی خواهان و مستندات آن دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی که موید برائت ذمه خوانده و بی اعتباری دعوی خواهان باشد ارائه ننمودند.

با ارجاع امر به هیات ۳ نفره کارشناسان و تعیین مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بعنوان نفقه ماهیانه خواهان (فرزند) وابلاغ آن به وکلای طرفین اعتراضی نسبت به آن صورت نپذیرفته و مبلغ تعیین شده از سوی کارشناس نیز متعارف بوده و چون با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مباینتی ندارد و مورد پذیرش دادگاه میباشد.

لهذا با التفات محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده ومستندا به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تعیین نفقه خواهان ماهانه به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.

رییس شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

مشاوره حقوقی

+ پرسش: همسرم به خاطر گرفتن حق طلاق و طلاق توافقی مجبورم کرد قید کنم که نفقه فرزندان بر عهده‌ی بنده است وگرنه توافق نمی‌کنم. من هم به اجبار این شرط رو پذیرفتم. الان می‌تونم با اینکه توافق کردم نفقه فرزندان رو از شوهرم بگیرم؟

– پاسخ: نفقه فرزندان با پدر می‌باشد و این جزو قواعد آمره می‌باشد و این شرط باطل و بلااثر است و شما می توانید دادخواست مطالبه نفقه بدهید.

+ پرسش: من برای نفقه فرزندان شکایت کرده‌ام اما برای من ابلاغیه ارسال شده که باید ۴۰۰ تومان هزینه کارشناس و خسارت دادرسی بپردازم. آیا بنده باید پرداخت کنم یا پدرشان؟


– پاسخ: به این دلیل که شما خواهان هستید این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنید و درصورتی که رای بگیرید این هزینه‌ها را از زوج گرفته خواهد شد.

+ پرسش: من (آقا) و همسر سابقم حدود ۱۰ ماه پیش از هم توافقی جدا شدیم. حضانت فرزندان با پدر است که در دادنامه و سند طلاق هم همین قید شده. اما فرزندانم بیشتر زمان‌ها با مادر زندگی می‌کنند. البته من هم هر چند وقت یک‌بار مبالغی به حساب دخترم برای هزینه‌های جاری واریز می‌کردم و فیش هم دارم. ضمنا مبلغ یارانه فرزندان را هم بعد از طلاق به حساب همسر سابقم انتقال دادم تا در هزینه‌ها کمکش بشه. الان همسر سابقم به نمایندگی از فرزندانم از من بابت نفقه معوقه فرزندانم و استمرار در پرداخت نفقه فرزندان شکایت کرده، در صورتی که در دادنامه و سند طلاق چون حضانت با پدر بوده هیچ جایی نوشته نشده پدر باید نفقه بده و حتی مبلغش هم مشخص نیست. ضمنا فرزندان تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی من نیز هستند. آیا می‌تونه بابت نفقه معوقه فرزندان من رو محکوم کنه؟ با این اوصاف در جلسه شورا چطور باید دفاع کنم؟


– پاسخ: نفقه فرزندان طبق قانون بر عهده‌ پدر می‌باشد و در مورد اقارب از جمله‌ فرزندان نفقه نسبت به آینده قابل مطالبه است نه گذشته پس نفقه گذشته به فرزندان تعلق نمی‌گیرد.

+ پرسش:  من و همسرم حدود یک‌سال پیش از هم جدا شدیم. حضانت فرزندان با مادر است و من ماهانه مبلغ نفقه رو به حساب مادر واریز می‌کنم. آیا می‌تونم درخواست بدم تا مادر بچه‌هام صورتحساب و فاکتور خدمات و هزینه‌هایی که با پول نفقه برای بچه‌هام انجام داده رو با اظهارنامه و به صورت قانونی به صورت ماهانه برام بفرسته؟ اگر امکان‌پذیر است چطور باید اقدام کنم؟


– پاسخ:  خیر طرح چنین درخواستی امکان پذیر نیست.

+ پرسش: از شوهرم طلاق گرفته‌ام. فرزند دختر ۱۸ ساله‌ام با من زندگی می‌کند. برای نفقه دخترم من باید شکایت کنم یا دخترم و یا هر دو می‌توانیم اقدام کنیم؟


– پاسخ: با توجه به اینکه دختر به سن قانونی رسیده اند، خود دختر باید به طرفیت پدر دادخواست مطالبه نفقه دهد.

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

18 دیدگاه

 1. سلام.با فرض در آمد ۳۰میلیونی پدرو با دانستن اینکه به نظر کارشناس بستگی دارد ولی میزان عددی نفقه فرزند درحال تحصیل در تهران حدودا چقدر در نظر میگیرن ؟

  1. با سلام و احترام
   میزان نفقه به نظر کارشناس رسمی دادگستری مربوط می شود. و در سال 1402 معمولا حدود 2 تا 3 میلیون تومان است.

   1. با سلام من در سال۴۰۲ ۲۳۰۰پرداخت میکردم برای سال ۴۰۳ چند درصد اضافه میشود

 2. با سلام
  با فرض پزشک بودن پدر و در آمد تقریبا ۱۲۰-۱۵۰ میلیون تومان نفقه برای همسر و فرزند هرکدوم جداگانه حدودا چقدر خواهد بود؟ممنون از پاسخگویی شما

  1. سلام
   یکی از عوامل مهم در تعیین نفقه فرزند درآمد و استطاعت مالی پدر است ولی تعیین میزان نفقه فرزند باز هم به نظر کارشناس رسمی دادگستری مربوط می شود و قابل پیش بینی نیست.

  2. با سلام..بنده دختر ۱۹ ساله دارم و چند سالیه پدرش ماهی ۴۰۰ هزار بهش پول میده با اینکه کارمندم هستن،اگه دخترم قبول بشه دانشگاه باید نفقش چند باشه
   ممنونم اگه راهنمایی کنید

   1. سلام
    هزینه تحصیل فرزند تا قدر متعارف (یعنی تا زمان دیپلم) با پدر است ولی از آن به بعد در صورت ملائت مالی پدر می تواند قابل مطالبه باشد.

 3. سلام حقوق من ۱۰ تومان است نفقه پسر چقدر باید پرداخت کنم

 4. سلام من یک فرزند پسر ۷ساله دارم و مدت ۲سال است که ترک شان کردم میخواهم برگردانمشان و طلاق هنوز نگرفته برایم شرط گذاشته و اینکه نفقه را میخواهد نفقه چقدر شده به روز که بهشان بدم کمکم کنید ممنون

  1. سلام
   مبلغ نفقه فرزند و زوجه با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود. ولی با توجه به اینکه هنوز اقدام قضایی برای پرداخت نفقه نشده بهتر است با توجه به توانایی مالی خود برایشان واریزی داشته باشید.

 5. سلام
  ٣ساله ٦٠٠پرداخت ميكردن پدر ميخواستم بدونم امسال واسه تعديل نفقه اقدام كنيم چقد أضاف ميشود؟
  ممنون

  1. سلام
   بستگی به میزان ملائت مالی پدر و اوضاع و احوال شما دارد. ولی در کل چون هزینه ها بیشتر شده به احتمال زیاد مبلغ نفقه هم بیشتر خواهد شد.

 6. سلام من هرچه سرچ کردم به عددی برای پرداخت نفقه همسرم نرسیدم! من انواع قسط های مختلف بانکی رو پرداخت میکنم و برای خرج های دیگر در ماه ، تنها حدود 7 میلیون باقی میمونه که صرف خورد و خوراک میشه، از طرفی عدم استطاعت مالی زوج حق زوجه رو از بابت دریافت نفقه لغو نمیکنه… پس حداقل میخوام محاسبه کنم ماهی چند ریال به ایشون بدهکار هستم.. خواه زمانی بدهی خودم رو پرداخت کنم خواه این بدهی رو به گور ببرم اما تا ندونم که نمیشه، ایشون کارمند هستند و فوق لیسانس هستند.

  1. سلام
   به این دلیل مشخص نیست چون برای هر شخصی این مبلغ متفاوت است و مبلغ را کارشناس مشخص می کند. کارشناس براساس ملائت مالی شما مبلغ نفقه را مشخص می کند و راهی جز این نیست مگر اینکه باهم توافق کنید که چه مبلغی ماهیانه پرداخت کنید و یا تا زمانی که نفقه توسط کارشناس مشخص میشه شما در حد توان مبلغی را به حساب ایشان واریز نمایید.

 7. سلام خدمت وکیل محترم در سایتی مبلغ نفقه فرزند در سال ۱۴۰۲ نی نی سایت نوشته که محاسبه آنلاین نفقه فرزند حدود 2 میلیون می شود درسته؟

  1. سلام
   محاسبه آنلاین نفقه امکان پذیر نیست چون مبلغ نفقه فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود یا اینکه زوجین باهم توافق کنند.

 8. سلام بنده دختری ۱۷ساله هستم
  پنج سال است که نفقه میگیرم
  قبل از عید تعدیل نفقه زدم
  حالا الان که چند ماه گذشته و من سال آینده دانشجو میشم به این دلیل میتونم تعدیل نفقه بزنم
  و هم اینکه پدرم با استعلامی که ما گرفتیم چیزی به نامش نیست و همه چیز رو به نام پسرش و همسر سابقش کرده من میتونم اینطوری ثابت کنم که به بهونه ندادن نفقه به من انتقال مال دیگری کرده ؟

  1. سلام
   میزان نفقه که توسط کارشناس مشخص می شود. و زمانی که شما بعد از چند سال تعدیل می زنید امکان افزایش حتی به دلیل تورم هست و شرایط دانشجویی هم می تواند در آن دخیل باشد. و در کل ملائت مالی پدر شما مهم در نتیجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا