خانواده

طلاق از طرف زن

در صورتی که نمی‌توانید با طلاق توافقی جدا شوید یا وکالت در طلاق (حق طلاق) ندارید، چاره‌ای جز طلاق یکطرفه برای خانم نیست.

✅ طلاق از طرف زن چگونه است؟

زوجه غیر از طلاق توافقی و یا داشتن حق طلاق می تواند با دو مورد زیر اقدام به طلاق نماید:

  • اثبات یکی از شرایط 12 گانه ضمن عقد
  • اثبات عسر و حرج

[ مقالات مرتبط: انواع طلاق ]

✅ طلاق از طرف زن چقدر طول میکشد؟

زمان دقیقی را نمی‌توان مشخص کرد زیرا زوجه از لحاظ اینکه از کدام روش اقدام کند برای طلاق و اینکه زوج به حکمی که برای طلاق صادر می‌شود اعتراض کند یا خیر. اما در حالت عادی ممکن است بین ۳ماه تا یکسال زمان ببرد.

✅ شرایط طلاق از طرف زن در دوران عقد چیست؟

از نظر درخواست طلاق برای زن فرقی نمی‌کند که در دوران عقد باشد یا خیر. اما فقط نوع طلاق می‌تواند متفاوت باشد مثلا زمانی که زوجه باکره باشد طلاق از نوع طلاق بائن خواهد بود.

✅ طلاق از طرف زن بدون رضایت مرد امکان پذیر است؟

طلاقی که از طرف زوجه صورت می‌گیرد معمولا بدون رضایت مرد است چراکه در صورتی که مرد رضایت داشته باشد بهتر است اقدام به طلاق توافقی کنید. و در این حالت نیز شما باید یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج و یا عسر و حرج خود را ثابت نمایید.

✅ حداقل تعداد جلسات دادگاه در طلاق از طرف زوجه معمولا چقدر است؟

بعد از گذراندن مشاوره ۶ جلسه ای، با نظرعدم سازش و شورای حل اختلاف که ۶ جلسه می‌باشد، بعد از آن، جهت سازش و در صورت‌عدم سازش پرونده به دادگاه جهت رسیدگی برمی گردد.

در جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده برای صدور حکم مقتضی، زوجین حاضر خواهید شد. روال عادی شعبات یک مرتبه جلسه رسیدگی در مرحله بدوی می‌باشد مگر در موارد استثنایی و طی مهلت اعلامی بعد از آن زوجین باید داور خود را معرفی کنند تا نظر خودشان را ارسال کنند.

بطور معمول بعد از صدور رای هر کدام از زوجین می‌توانند اعتراض کنند و پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر که اصل بر غیرحضوری بودن جلسات هست و در موارد استثنایی ممکن است طرفین را احضار نمایند.

بعد از صدور رای مجدد دادنامه قابل فرجام‌خواهی می‌باشد که در دیوانعالی نیز جلسات غیرحضوری می‌باشد.

ارتباط ازدواج مجدد و دادخواست طلاق زوجه

چنانچه علت ازدواج مجدد زوج، تخلف زوجه از انجام وظایف زوجیت و عدم تمکین وی از زوج باشد و به وسیله حکم دادگاه اجازه ازدواج مجدد به زوج داده شده باشد دعوی طلاق زوجه وارد نیست.

طلاق از طرف زن

❓ آیا زوجه در دوران عقد با استفاده از حق حبس و دریافت نفقه و مهریه خود باز هم می‌تواند طلاق یکطرفه و بدون رضایت زوج بگیرد؟

بله اصولا با استناد به عسر و حرج حکم بر طلاق صادر می‌گردد. و زوجه با گذشت چندین سال (مثلا ۲سال) و احراز عسر و حرج با بذل کل مهریه یا بخشی از آن صدور حکم طلاق امکانپذیر است.

❓ اگر زوجه نسبت به طلاق یکطرفه اقدام کرده باشد، می‌توان حقوق مالی زوجه را اسقاط کرد که قابل مطالبه نباشد؟

زوج با استنباط به اینکه چون زوجه نسبت به طلاق اقدام کرده نمی‌تواند حق مطالبه را از زوجه اسقاط کند. حقوق مالی زوجه در هر صورت قابل مطالبه است و ارتباطی به نوع طلاق ندارد.

❓ آیا زوجه می‌تواند با اثبات نشانه‌های ناتوانی مردان و ناتوانی جنسی (مثلا علائم اختلال نعوظ)، اقدام به طلاق کند؟

در صورت اثبات با تایید پزشکی قانونی، این موضوع از موارد عسر و حرج زوجه بوده و می‌توانید درخواست طلاق دهید. از طریق گواهی پزشکی قانونی ادعای خود را اثبات نمایید.

 

اختیار شوهر در طلاق

ماده 1133 قانون مدنی:

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

موارد طلاق از طرف زن

1) وکالت در طلاق

ماده 1119 قانون مدنی:

طرفین عقد ازدواج می‌توانند، هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند:

مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که، پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ سازد.

 

2) عدم پرداخت نفقه یا عجز از پرداخت نفقه

ماده 1129 قانون مدنی:

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

 

3) عسر و حرج زوجه

ماده 1133 قانون مدنی:

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

مشاوره حقوقی

پرسش: امروز دادنامه درخواست طلاق زوجه اومد و حکم طلاق صادر شد ولی نام زوجه و تاریخ عقد اشتباه ثبت شده. آیا می‌تونم تقاضای رد دادنامه رو بدم؟


پاسخ مشاوره حقوقی: هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح می‌نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. پس با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی از شعبه صادر کننده رای درخواست اصلاح رای نمایید.

+ پرسش: خانم بنده می‌خواهد طلاق بگیرد. در سند ازدواج ما یک بندی نوشتند که از روز عقد به بعد هر دارایی داشته باشیم باهم شریک هستیم. حال با این بند و با درخواست طلاقی که خواهد داد چه اتفاقی بر سر دارایی من اعم از خونه و ماشینم میاد؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: اینجانب بعد از ۱۱ سال زندگی مشترک موفق شدم با بخشش کل مهریه خود، وکالت درطلاق بدون شرط از همسر دریافت کنم. درحال حاضر مایل به اقدام برای طلاق هستم. با وجود اینکه بیش از سی جلسه مشاوره خانوادگی و خصوصی در مراکز مشاوره هم رفتیم، غیر از ارائه مدارک وکالت در طلاقم و عقدنامه و مدارک شناسایی و … نیاز به گواهی عدم سازش از مرکز مشاوره دارم حتما؟ و یا باید در مشاوره دادگاه اجبارا شرکت کنیم؟ ضمنا همسرم اصلا همکاری نمی‌کنند و برای طلاق توافقی پیش نمیان. من برای دادخواست یک طرفه از سمت خودم که وکالت درطلاق بدون شرط هم دارم، حتما باید وکیل اخذ کنم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: متاسفانه شوهرم بیش از حد خود ارضایی میکنه و چون ازدواج ما از سر عشق و انتخاب من بود ۳سال جلو خانواده‌م به کسی حرفی نزدم و فقط آزرده میشدم، جوری که اعتماد به نفسم داغون شده ولی هر لحظه داغون و داغون‌تر میشم .خسته شدم از این موضوع و میخوام جدا بشم چون داره دیوونه‌م می‌کنه. آیا راهی هست؟ و اینکه با یکسری رفتارها حتی احساس میکنم رابطه با یک آقای دیگه داره و حدس میزنم همجنس‌گرا بوده و هست.


– پاسخ: 0

+ پرسش: من با همسرم دو هفته هست که عقد کردیم، در واتساپ پیام‌هاش رو دیدم که به دوست دختر سابقش ۵ روز مونده به عقدمون پیام داده و او رو دعوت کرده به مراسم عقد و بهش گفته که دوستش داشته و هی اصرار کرده و دختره هم گفته اومدن من اصلا درست نیست و فلان. من هم می‌خوام طلاق بگیرم، عکس پیام‌هاشم دارم، این خیانت محسوب میشه؟ من می‌تونم طلاق بگیرم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: من می‌خوام از همسرم جدا بشم و بچه‌ هم دارم. همسرم به جرم سرقت مقرون به آزار چهارسال حبس داره. می‌خواستم بدونم آیا این دلیل محکمی هست برای اینکه حضانت بچه‌م رو بگیرم؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: من درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج دادم، همسرم در دادگاه کیفری محکوم به ترک انفاق شده و در دادگاهی کیفری دیگری هم به جرم تهمت زدن به من محکوم شده، در دادگاه الزام به مسکن هم محکوم شده و کلا 2 سال هست که زندگی رو ترک کرده. جلسه اول دادگاه طلاق برگزار شد، و داورها هم بعد از چند روز نظرشون را اعلام کردن، ولی دادگاه جلسه دوم دادگاه را برای 65 روز آینده انداخت و این درحالی هست که چندتا پرونده دیگه در همون شعبه بعد از پرونده طلاق مطرح کردیم که زمان جلسه دادگاه رو زودتر انداختن. این که بین جلسه اول دادگاه طلاق با جلسه دوم 90 روز فاصله باشه طبیعی هست؟


– پاسخ: 0

+ پرسش: من طلاق غیابی گرفتم، ۱۰ ساله شوهرم غایب مفقودالاثره. یک دختر ۱۴ ساله دارم، دادگاه من رو به عنوان امین موقت دخترم قرار داده‌. می‌خوام مهاجرت کنم. آیا پدربزرگ می‌تونه اجازه خروج از کشور یا سرپرستی کامل به من بده یا نه؟


– پاسخ: 0

+ پرسش:  خانم بنده تقاضای طلاق به دلیل عسروحرج و ترک انفاق کردن و دادخواستشون حقوقی هست. قبلا بابت نفقه ایام زوجیت دادخواست مطالبه نفقه کردن که طبق مدارک و فیش‌های واریزی که به شورای حل اختلاف و کارشناس پرونده ارائه دادم، مشخص شد نفقه‌شون رو تا تاریخی که مطالبه کرده بودن دریافت کردن و فقط یک میلیون از نفقه معوقه مونده که تازه رای قطعی شده ولی هیچ اقدامی جهت اجرائیه نکردن، حتی خودم چند بار مراجعه کردم برای اجرائیه بهم ندادن، گفتن خودشون باید مراجعه کنند و کارشناس پرونده ماهی ۱ میلیون و ۸۰۰ تومن براشون هرماه نفقه در نظر گرفت ولی من نتونستم هر ماه کامل بریزم به دلیل اینکه توان پرداخت کامل نداشتم و کلی بدهی داشتم ولی هر ماه ۹۰۰ تا یک میلیون پرداخت کردم، آیا قاضی با استناد به اینکه هر ماه کامل واریز نکردم ولی نفقه معوقه را کامل پرداخت کردم، حکم به طلاق زوجه صادر می‌کنه؟


– پاسخ: 0

 

[ وکلای مرتبط: وکیل طلاق / وکیل خانواده ]

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

  1. همسر من اعتیاد داشته و الان ترک کرده. من برای اینکه درخواست طلاق بدم می‌تونم اقدام کنم یا خیر؟

  2. بسلام، همسر من تقاضای طلاق کرده و زمان دادگاه من در جلسه حاضر نشدم و فقط همون یک بار برای من ابلاغیه از بابت طلاق اومده. الان خانمم میگه طلاق گرفته و تموم شده، ولی هنوز اسمش در شناسنامه من هست و مهر طلاق نداره. چگونه می‌توانم از این قضیه مطلع بشم؟

  3. سلام من و همسرم سال قبل به مشکل خوردیم و زنم درخواست طلاق از طرف زوجه داد و من هم در دادگاه قبول کردم و حکم طلاق از سوی زوجه صادر شد. تاریخ صدور حکم طلاق ۱۴۰۲/۰۹ بود و تا الان اجرا نشده. آیا ۶ ماه دقیق حساب می‌شود تا باطل شود؟ یعنی تا ۱۴۰۳/۰۳ این حکم اعتبار دارد یا بیشتر؟

  4. سلام خانم بنده از حق حبس استفاده می‌کنند و اینکه الزام به تمکین من هم به خاطر باکره بودن ایشون رد و رای هم قطعی شد. ایشون هیچ تمایلی به شروع زندگی مشترک ندارند و تقاضای طلاق هم دادن به علت عسروحرج، در صورتی که اصلا زندگی مشترکی شروع نشده، با اینکه من هم خونه با لوازم تهیه کردم و هم نفقه‌شون رو هر ماه بهشون پرداخت می‌کنم ولی ایشون اصرار به طلاق و جدایی دارن و من هم نمی‌خوام طلاقشون بدم. حالا با شکایت‌های مختلف می‌خوان برای طلاق بهم فشار بیارن. الان با توجه به اینکه خانم تقاضای طلاق داده و تمایلی به شروع زندگی مشترک نداره، من می‌تونم از دادگاه تقاضا کنم که نفقه‌شون رو قطع کنه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا